Choose language:
Healthnet TPO Healthnet TPO Healthnet TPO Healthnet TPO

HealthNet TPO is een hulporganisatie die werkt aan gezondheid in gebieden die getroffen zijn door oorlog of rampen. In deze gebieden staan mensen voor de immense taak de maatschappij weer op te bouwen terwijl zij lijden onder armoede, ziekte en de emotionele gevolgen van conflict. Wij gebruiken ‘gezondheid’ daarom als zowel doel als middel: het doel is toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Door daar samen met lokale gemeenschappen aan te werken gebruiken we gezondheid als middel om mensen weer bij elkaar te brengen en onderling vertrouwen te herstellen.

Nieuws

Situatie in Burundi

12 november 2015 - door Joseph Nduwumwami, Country Manager Burundi - Begin oktober werd de Inter-Burundi Dialogue Commissie gecreëerd om de dialoog tussen de regering en de oppositie te overzien. Maar ondanks de totstandkoming van deze Commissie vindt dagelijkse geweld nog steeds plaats, vooral in Bujumbura.

NGO's en Nationale Kennisinstellingen: mogelijkheden voor succesvolle samenwerking in Afrika

Op 7 november 2015, tijdens de Afrikadag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, organiseerde het Kennisnetwerk van het Dutch Consortium of Rehabilitation (DCR) een workshop over het verkennen van mogelijkheden voor succesvolle samenwerking tussen NGO's en Nationale Kennisinstellingen in Afrika.

Verslag symposium Civic Driven Change in Fragile States

Op 3 november 2015 organiseerde het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR) het symposium ‘Civic Driven Change in Fragile States’ in het Humanity House in Den Haag.

Uitbreiding van services in Afghanistan voor mensen met psychische aandoeningen en/of een handicap

Met ingang van januari 2016 opent HealthNet drie opleidingscentra om services voor mensen met psychische aandoeningen en mensen die leven met een handicap uit te breiden en te verbeteren. Een zal worden gerund door onze partner in dit project IAM (International Assistance Mission). De centra worden in Kabul, Herat en Mazar gevestigd.

Symposium: Maatschappelijk gedreven verandering in fragiele landen?

3 november 2015 - Hoe kan interactie tussen burgers en regeringen van fragiele landen directer plaats vinden waardoor de gevolgen van de ontwikkeling van de activiteiten kunnen worden versterkt? En hoe kunnen maatschappelijke organisaties hen hierin ondersteunen? Dit wordt besproken tijdens het symposium dat wordt georganiseerd door het Nederlands Consortium for Rehabilitation (DCR).

Afghanistan-Pakistan aardbeving: redding uitgebreid

Op 26 oktober werden noordoost Afghanistan en Pakistan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.5. In tegenstelling tot de aardbeving van tien jaar geleden, vond deze aardbeving diep in de aarde plaats ongeveer 223 kilometer onder het oppervlak.

Nieuwe blauwdruk geestelijke gezondheidszorg Nepal

15 oktober 2015 - In aanvulling op de British Journal of Psychiatry van 8 oktober 2015 publiceerde het programma voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg (The PRogramme for Improving Mental health carE = PRIME) de geestelijke gezondheidszorgplannen van vijf lage- en middeninkomenslanden, voor Nepal in het bijzonder. Dit onderzoek is het resultaat van meer dan drie jaar onderzoek en samenwerking tussen een aantal academische instellingen, niet-gouvernementele organisaties, Ministeries van Volksgezondheid en de World Health Organization.

Psychiatrische patiënten in Gitega bezoeken gezondheidscentra voor psychiatrische hulp

Oktober 2015 - Door Jean Pierre Nkunzimana - Veel Burundezen lijden aan verschillende psychische aandoeningen als gevolg van trauma veroorzaakt door oorlog of andere oorzaken, zoals gender gerelateerd geweld, familie problemen, armoede, werkloosheid enz.

Symposium over seksuele en reproductieve gezondheid in kwetsbare landen

Op 10 december 2015 zal er in het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen | Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam) een symposium worden gehouden over de uitdagingen en innovatieve benaderingen die de seksuele en reproductieve gezondheid van mensen in fragiele landen verbeterd.

Legalisering van 60 huwelijken van Batwa en andere kwetsbare groepen in Burundi

In haar pleidooi, draagt het DCR Pamoja project bij aan de bevordering van de lokale governance. In deze context organiseerde de Peace Network Club Giheta DUSHIGIKIRANIRE, gesteund door Pamoja, de legalisering van de huwelijken.
Meer nieuwsberichten

Steun onsNieuwsbrief


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen