Choose language:

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2015

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2015 met verhalen uit Burundi, Afghanistan, Zuid-Soedan en een onderzoek uit Congo.

Op het moment van schrijven, lopen de spanningen in Burundi hoog op. Vredesbesprekingen om een burgeroorlog te voorkomen moeten voor het einde van het jaar worden hervat. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, zonder dat de internationale gemeenschap hier veel aandacht aan besteed. En in Afghanistan blijven de gevechten tussen verschillende groeperingen aanhouden. Zoals Unicef eerder deze maand meldde werden er het afgelopen jaar meer dan 16 miljoen baby's in conflictgebieden geboren. Conflictgebieden zoals Afghanistan, Burundi, en Zuid-Soedan. Dit komt neer op 1 op de 8 geboortes ter wereld, of een pasgeboren baby elke twee seconden!

De verhalen in deze nieuwsbrief gaan over mensen die in deze context overleven. Er zijn prachtige verhalen te vinden te midden van de problemen en uitdagingen. Wij vinden dat de veerkracht die wij in het veld zien gedeeld moet worden.

Deze nieuwsbrief komt ook met de aankondiging van een nieuw samenwerkingsverband. We zijn blij dat wij een structurele en strategische samenwerking tussen Zaluvida en HealthNet mogen aankondigen.

Fijne feestdagen en een gezonde toekomst voor iedereen!

Willem van de Put en Hans Grootendorst

Nieuwsbrief september 2015

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar. Die komt temidden van de vluchtelingencrisis. De aandacht voor de psychische gesteldheid van al die miljoenen mensen die op de vlucht zijn wordt internationaal inmiddels erkend. HealthNet heeft daar vanaf begin jaren negentig enorm hard aan gewerkt, en we zijn nog steeds voorloper op dat gebied. Overal worden nu activiteiten uitgevoerd onder de noemer psychosociale zorg. Wij zijn steeds doorgegaan om te onderzoeken wat er nu werkelijk effectief is: bij welke interventies mensen nu echt zijn gebaat. Want met de gebrekkige middelen die er zijn moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Op basis van onderzoek passen we onze interventies aan. En dan pakt het vaak anders uit dan de patiënt-benadering die men zich voorstelt bij psychische zorg.

We berichten over de sociotherapie als onderdeel van onze aanpak in Burundi, een collega uit Nepal vertelt ons over de integratie van psychiatrie in Nepal, en onze nieuwe projectcoördinator voor psychische opvang van vluchtelingen in Zuid Soedan komt aan het woord. Daarnaast zijn we enorm trots op de mensen die zich voor HealthNet hebben ingezet tijdens de Dam tot Damloop.

Veel leesplezier,

Willem van de Put en Hans Grootendorst

Nieuwsbrief juni 2015

Momenteel spelen er veel uitdagingen op hetzelfde moment; we hebben het geluk dat er een goede teams in onze projectenlanden actief zijn die kunnen reageren op de situatie in hun land.

Nepal werd getroffen door de verschrikkelijke aardbeving. We zijn trots op het team van TPO Nepal, dat actief en vanaf de eerste dag behulpzaam kon zijn in meer dan de helft van de getroffen districten. Ze werden ondersteund vanuit Amsterdam en door Mark Jordans, die met het team ter plaatse werkte.

In Zuid-Sudan sleept het conflict voort. Desondanks proberen we onze psychosociale hulp zoveel mogelijk te continueren en aan te passen. Anne de Graaff werkte samen met het team en heeft het begrip en effect van het werk, onder de medewerkers kunnen vergroten.

Burundi werd opgeschrikt door rellen en een mislukte staatsgreep. In het interview met Joseph Nduwumwami in Bujumbura leest u meer over zijn werk. De lokale bevolking kon zich ook tijdens de crisis nog steeds inschrijven voor CAPaz: Deze maand registreerde onze partner Auxfin de 500.000ste inschrijving. De registratie database vormt de basis voor het activeren van de lokale gemeenschap. Mensen beseffen hoe belangrijk het is om hun ervaringen te delen en samen prioriteiten te bepalen en beschikbare middelen in kaart te brengen om zo conflicten te voorkomen.

Op zondag 20 september vindt de Dam tot Damloop plaats en wij hebben nog startbewijzen beschikbaar! Holt u mee voor HealthNet? In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt inschrijven hoe u ons werk kunt ondersteunen.

Veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst!

Willem van de Put en Hans Grootendorst

Nieuwsbrief april 2015

Sinds begin dit jaar startten wij een nieuw geestelijke gezondheidsproject met vluchtelingen in Irak en Zuid-Soedan. In Afghanistan, Burundi en Congo weten we uit eerste hand dat er in de humanitaire 'sector' behoefte is aan nieuwe initiatieven en een nieuwe ethisch en pragmatisch fundament. Het is belangrijk om te werken in landen zo verschillend als deze en wij willen blijven bijdragen! Daarom namen wij, een aantal weken geleden, deel aan de 'Humanitaire Top' in Den Haag ter voorbereiding van de Internationale Humanitaire Top in Turkije in 2016.

In Burundi blijven we werken aan een nieuwe aanpak in sociale en financiële inclusie. In deze editie van onze nieuwsbrief lees je het levensverhaal van Madeleine Rurakengereza; zij sloot zich aan bij de groepsdiscussie birashoboka (="het is mogelijk" in Burundi).

De steun die we ontvingen van vrienden van HealthNet tijdens de Dam tot Damloop 2014 was hartverwarmend. We hopen dat zij en meer hardlopers opnieuw zullen deelnemen aan de Dam tot Damloop op 20 september 2015. We hebben 50 startbewijzen beschikbaar, hierover meer in deze nieuwsbrief.

Zoals je ziet is er veel aan de hand! Ik hoop dat je met interesse onze nieuwsbrief leest.

Geniet van de lente!

Willem van de Put en Hans Grootendorst

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Elke drie maanden verschijnt een digitale nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het werk van HealthNet TPO.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen