Choose language:

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2016

De afgelopen maanden is er het een en ander veranderd bij HealthNet TPO. In deze nieuwsbrief praten we u, onze supporters, stakeholders, fans & volgers, graag bij over de transformatie die we hebben doorgemaakt - en op een aantal fronten nog steeds doormaken.

Zoals u zult lezen hebben een aantal veranderingen betrekking gehad op de compositie van het bestuur. Carin Beumer is sinds november 2015 de voorzitter van het bestuur, en om haar verder aan u voor te stellen hebben we een uitgebreid interview met haar toegevoegd aan de nieuwsbrief. Het interview is afgenomen door Edwin Venema De Dikke Blauwe, een media platform over doneren en sociaal investeren.

Maar terwijl HealthNet als organisatie door een periode van transitie gaat zijn onze activiteiten, het implementeren van projecten en uitvoeren van ons onderzoek, onverminderd door gegaan. En dat in toenemend onzekere situaties: twee van onze project landen zijn momenteel het toneel van verslechterde veiligheidsituatie.

Graag nodigen we u uit om verder te lezen voor de volledige update en meer informatie uit het veld!

Hans Grootendorst

Nieuwsbrief mei 2016

De wereld van internationale samenwerking draait om een hoop buzzwords, jargon dat voor de buitenstaander niet direct te begrijpen is. Gender-based violence, sexual reproductive health and rights, abuse, self-help group, empowerment, vulnerability, resilience, gender, war rape, survivors, inclusion, enzovoorts. Het lijkt soms wel alsof de helft van de bevolking aangemerkt is als doelgroep: de vrouwen. In deze nieuwsbrief delen we een aantal verhalen over het werk dat we doen met vrouwen. Velen van hen zijn verantwoordelijk voor de hele familie omdat de man geen werk kan vinden. Of omdat de man van huis is, aan het vechten. Of omdat hij is gedood. Kinderen huilen, zijn hongerig en hebben zorg en aandacht nodig. Er is een tekort aan bijna alles. En daar bovenop, tradities, cultuur en factoren als trots en schaamte werken vaak in het nadeel van vrouwen. En toch ondervinden wij vaak dat juist vrouwen de ‘agents of change’ zijn.

Zou het zijn omdat de in stand houding van cultuur vaak in handen van de mannen is? Traditionele rollen in leiderschap, religie, politieke besluitvorming zijn vaak exclusief mannelijk. De mannen regeren de wereld. Maar de vrouwen regeren over het huishouden. Misschien dat daarom, in onze ervaring, vrouwen vaak meer open staan voor nieuwe ideeen, voor alternatieve aanpakken en het bespreken van traditionele keurslijven. Dit is niet altijd makkelijk, de strijd tegen meisjesbesnijdenis is daar een voorbeeld van. Maar wanneer het aankomt op sociale verandering, het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbangen en het delen van dagelijkse lasten zijn vrouwen het beginpunt. Op plekken waar de rechtsstaat weinig uitmaakt, waar informatie moeilijk doorsijpeld en met weinig middelen ter beschikking zijn het vaak vrouwen die zorgen voor beweging waar de mannen weeklagen. Wij blijven leren waarom.

Willem van de Put en Hans Grootendorst

Nieuwsbrief december 2015

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2015 met verhalen uit Burundi, Afghanistan, Zuid-Soedan en een onderzoek uit Congo.

Op het moment van schrijven, lopen de spanningen in Burundi hoog op. Vredesbesprekingen om een burgeroorlog te voorkomen moeten voor het einde van het jaar worden hervat. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, zonder dat de internationale gemeenschap hier veel aandacht aan besteed. En in Afghanistan blijven de gevechten tussen verschillende groeperingen aanhouden. Zoals Unicef eerder deze maand meldde werden er het afgelopen jaar meer dan 16 miljoen baby's in conflictgebieden geboren. Conflictgebieden zoals Afghanistan, Burundi, en Zuid-Soedan. Dit komt neer op 1 op de 8 geboortes ter wereld, of een pasgeboren baby elke twee seconden!

De verhalen in deze nieuwsbrief gaan over mensen die in deze context overleven. Er zijn prachtige verhalen te vinden te midden van de problemen en uitdagingen. Wij vinden dat de veerkracht die wij in het veld zien gedeeld moet worden.

Deze nieuwsbrief komt ook met de aankondiging van een nieuw samenwerkingsverband. We zijn blij dat wij een structurele en strategische samenwerking tussen Zaluvida en HealthNet mogen aankondigen.

Fijne feestdagen en een gezonde toekomst voor iedereen!

Willem van de Put en Hans Grootendorst

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Elke drie maanden verschijnt een digitale nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het werk van HealthNet TPO.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen