Choose language:
head image

Programma's in Nederland

Methodiekontwikkeling voor ‘Bijzondere Opvang’ voor vluchtelingen
Het doel van dit programma is verantwoorde opvang en een onafhankelijk toekomstperspectief te bieden voor asielzoekers die op dit moment in COA’s ‘Bijzondere Opvang’ centra leven. HealthNet TPO tracht de instroom naar deze bijzonder opvangcentra terug te dringen en onderzoekt mogelijke manieren om dit te bereiken met behulp van behandeling- en trainingsmodules en door de samenwerking met geestelijke gezondheidszorg en verslavingsklinieken te stimuleren, zodat doorverwijzingmogelijkheden worden geoptimaliseerd. Lees meer…

Duurzame terugkeer asielzoekers
HealthNet TPO draagt bij aan een duurzame terugkeer voor asielzoekers door toepassing van acceptabele en gepaste modellen die over de jaren zijn ontwikkeld voor de reïntegratie in landen van herkomst. Hierbij worden lokale, bestaande capaciteiten en netwerken ingezet, om de ambities en het psychosociale welzijn van individuele terugkeerders te stimuleren en te ondersteunen. HealthNet TPO is in het samenwerkingsverband duurzame terugkeer vooral betrokken bij de psychosociale opvang en ondersteuning van terugkeerders. Lees meer…


Nederland

HealthNet TPO is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en bij de geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning van migranten en vluchtelingen in Nederland. Daarnaast is een kennismanagement project gestart, om de specifieke kennisgebieden van HealthNet TPO in te bedden in een meer coherente aanpak die bijdraagt aan de ontwikkeling van zorgsystemen.

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen