Choose language:

Thema's

Geestelijke gezondheid en psychosociale zorg
Schending van mensenrechten, verkrachting, geweld en ontvoering kunnen diepe sporen achterlaten die het dagelijks leven beïnvloeden: zelfmoord, alcoholverslaving en gedragsstoornissen zijn daarom niet ongewoon in onze projectlanden. Deze problemen worden echter nog vaak genegeerd. Psychische gezondheid heeft geen prioriteit voor overheden en de internationale gemeenschap. De integratie van psychische zorg in de primaire zorg blijft daarom een uitdaging. HealthNet werkt aan hulpprogramma’s die gericht zijn op het omgaan met psychosociale en psychische problemen. Onze lokale medewerkers werken aan het versterken van zelfvertrouwen, bieden emotionele steun en bouwen aan duurzame zorgsystemen. Lees verder...

Ziektebestrijding
Globalisatie en migratie leiden tot - onder andere – een snelle verspreiding van besmettelijke ziekten. Niet alleen bekende ziekten zoals HIV/Aids, malaria en tuberculose, maar ook minder bekende ziekten, zoals leishmaniasus, verspreiden zich snel. HealthNet TPO werkt aan het voorkomen en behandelen van ziekten, door zich actief te wijden aan kosteneffectieve gezondheidszorg met heldere doelen en meetbare resultaten. Lees verder...

Zorgfinanciering
Wanneer lokale overheden de zorgverlening blijven betalen (meestal van externe donorfondsen) zal het systeem alsnog omvallen wanneer deze financiering stopt. HealthNet TPO tracht daarom een sociaal vangnet te creëren, door mensen bijeen te brengen in coöperaties waarin zij allemaal – ziek of gezond – een klein bedrag betalen voor gezondheidszorg. Dit vormt de eerste stap tot een duurzame zorgverzekering die uiteindelijk onafhankelijk van externe financiering wordt en zichzelf kan bedruipen. Door tevens een fatsoenlijk salaris te betalen aan de zorgverleners, zal de kwaliteit van zorg en de toegang tot zorg toenemen. HealthNet TPO draagt bij een betere gezondheid door dit soort interventies te implementeren in bestaande zorgsystemen. Lees verder...

Sociaal werk 
Door oorlog en rampen zijn de sociale structuren in fragiele staten vaak volledig verwoest. Families zijn uit elkaar getrokken, onderling vertrouwen is beschadigd en politieke en juridische systemen werken niet meer of zijn verdwenen. Dit veroorzaakt sociale spanningen, schade aan de (zorg)infrastructuur en meer armoede. De vernietiging van gemeenschapszin en culturele identiteit komt tot uiting in fysieke, psychologische en sociale vorm en kan beschouwd worden als ‘collectief trauma’. HealthNet brengt gemeenschappen weer bij elkaar om de problemen te (h)erkennen en aan te pakken. Deze aanpak (Community Resource Mapping en Mobilization, RMM©’) is dan ook gericht op de zogeheten ‘sociale determinanten’ van gezondheid. Lees meer… 

Seksuele gezondheid en voorplanting
Seksualiteit en voortplanting wordt in veel landen overschaduwd door taboes en gezondheidsrisico’s. Er is dringend behoefte een gezinsplanning en vermindering van seksueel en gender gerelateerd geweld. Door middel van onze interventies willen we de toegang tot, de vraag naar en de kwaliteit van de bestaande diensten voor gezinsplanning verhogen. Lees meer... 


Meisje in Raja (Zuid Soedan), waar we o.a. psychosociale activiteiten uitvoeren 

 

Lees meer over:

Geestelijke en psychosociale zorg

Ziektebestrijding

Zorgfinanciering

Community Resource Mapping and Mobilization


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen