Choose language:

Ziektebestrijding

In fragiele staten leiden conflicten, armoede en de afwezigheid van sterke en stabiele overheden tot een dramatische verslechtering van het gezondheidsniveau. Mensen zijn kwetsbaar voor ziekten als malaria, HIV/Aids en tuberculose. Deze infectieziekten vormen wereldwijd nog steeds de grootste doodsoorzaak in lage-inkomenslanden. De meeste slachtoffers vallen in ontwikkelingslanden, tellend voor meer dan 13 miljoen doden per jaar, waarvan de helft kinderen onder de vijf jaar betreft. Vooral in de landen waar de leefomstandigheden slecht zijn en geen basiszorg meer bestaat, vormen infectieziekten een grote last. Bovendien wijzen de meest recente data uit dat ook niet overdraagbare ziekten - zoals diabetes en hartziekten - steeds meer voorkomen in lage-inkomenslanden.

Ziektebestrijding en ontwikkeling
Een hoge ziektelast heeft desastreuse gevolgen voor de veerkracht van een bevolking, wat direct terug te zien is in een verslechtering van de publieke gezondheid en de economische ontwikkeling van een land. Landen met een hoog aantal met malaria, tuberculose en HIV/Aids geïnfecteerde mensen, blijken langzamer te ontwikkelen en economisch achter te blijven. Dit geldt ook andersom: economische ontwikkeling draagt bij aan het verbeteren van het gezondheidsniveau Wij proberen daarom altijd gezondheidsfinanciering interventies te integreren in al onze programma’s, zodat meer mensen toegang kunnen krijgen tot zorg en het systeem kan blijven bestaan.

Preventie en behandeling
HealthNet TPO werkt aan het voorkomen en behandelen van besmettelijke ziekten door actief in te zetten op kosteneffectieve gezondheidszorg met heldere doelen en meetbare resultaten. Eén van de grootste programma’s is het malaria control programme in Afghanistan: Door geïmpregneerde malarianetten te verspreiden, is het aantal malariapatiënten in Afghanistan de afgelopen vijf jaar afgenomen met 60%. Grote VN-organisaties zoals UNICEF, UNHCR, de World Health Organization (WHO) en de Wereldbank beschouwen ons dan ook als één van de grote spelers in dit veld. Niet alleen vanwege onze rijke ervaring in post-conflict situaties, maar ook vanwege de brede aanpak die wij volgen.

Vaccinatieprogramma's
Dit is bijvoorbeeld terug te zien in vaccinatieprogramma’s. In fragiele staten zijn de meeste kinderen niet (volledig) ingeënd tegen kinderziekten zoals mazelen, poliom tetanus, difterie en kinkhoest. Bovendien eisen ziekten als malaria, diarree en acute ademhalingsproblemen een hoge tol, als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden, ondervoeding, het gebrek aan geïmpregneerde malarianetten en het gebrek aan (toegang tot) essentiële medicijnen. De hoofdoorzaak van kindersterfte wordt dan ook gevormd door deze problemen en de kinderziekten. HealthNet TPO tracht daarom altijd vaccinatieprogramma’s voor kinderen te integreren in programma’s gericht op de versterking van gezondheidssystemen.


Een Afghaanse vrouw krijgt een geïmpregneerd malarianet. Lees meer over het malariaprogramma

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen