Choose language:

Zorgfinanciering

Een stabiele financiële basis is één van de aspecten om de kwaliteit en duurzaamheid van gezondheidszorg te verbeteren. HealthNet TPO legt binnen al haar programma's daarom de focus op financiering van de gezondheidssystemen.  

Waar moet het geld vandaan komen?
Het gaat allemaal om het dilemma: hoeveel geld is nodig om de problemen aan te pakken die de gezondheid bedreigen en hoeveel geld is de overheid bereid en in staat bij te dragen? Een overheid moet een methode kiezen wanneer het gaat om het financieren van zorginstellingen. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld het heffen van belastingen, een zorgverzekering (sociaal, lokaal of privaat), en/of door gebruikersbetalingen. De balans tussen geld uitgegeven aan preventie en geld uitgegeven aan behandeling dient hierbij voorzichtig te worden opgemaakt. Sommige preventieve dienstverlening zou gratis moeten zijn, aangezien die de gehele populatie aangaan. Vaccinatie tegen waterpokken zorgt bijvoorbeeld dat de ziekte uiteindelijk  verdwijnt.

Patiënten kunnen echter nooit alleen een zorgsysteem financieren. Belasting- en verzekeringssystemen zijn hiervoor nodig. In gebieden die verstoord zijn door oorlog en rampen bestaan deze systemen in de regel niet. Het kan jaren duren voordat een zorgsysteem financieel duurzaam en zelfstandig is. Dit is voornamelijk het geval in landen die economisch niet veerkrachtig zijn, zoals landen met terugkerende crisissen. Financiële onafhankelijkheid zou daarom één van de pijlers moeten zijn bij het reconstrueren van de gezondheidszorg.

Duurzaamheid
HealthNet TPO werkt samen met locale partners om nieuwe financieringssystemen te ontwikkelen die cultureel geschikt en geaccepteerd zijn, economisch gezond zijn en op een grote schaal door het hele land te implementeren zijn. Er zijn een aantal interventies die kunnen helpen een zorgsysteem duurzaam te maken:

Performance Based Financing (PBF): lokale zorgverleners ontvangen hierbij incetives die de motivatie en prestatie verhogen. De gezondheidswerkers krijgen eerlijk betaald, wat een verschuiving betekent van een ‘onder de tafel’ betalingen naar een transparant prijsstellingssysteem waarin zowel patienten als gezondheidswerkers weten wat zij kunnen verwachten. Gebaseerd op hun prestaties kunnen zij een aanvullende betaling krijgen vanuit de gebruikersbetalingen. Hoewel HealthNet TPO al in 2001 voor het eerst met 'PBF' werkte in Rwanda, is de aanpak nog redelijk innovatief. Onlangs verscheen een evaluatie van de Wereldbank over gelijksoortige PBF projecten in Rwanda: lees hier de case study.

User fees: door te betalen voor zorgverlening – hoe klein het bedrag ook - krijgen mensen een gevoel van ‘ownership’ en voelen zij zich betrokken bij het systeem. Deze betrokkenheid wordt gestimuleerd door het oprichten van ‘Community Health Committees’, die mogen meebeslissen over wat met de gebruikersbetalingen gedaan dient te worden.

Community Health Committees: door deze comité’s op te richten, wordt het publiek actief betrokken bij hun eigen gezondheidszorgsysteem. Naast de dialoog die ontstaat tussen zorgverleners en patiënten, wordt het belang van kwalitatieve gezondheidszorg benadrukt.

Health equity funds: om te zorgen dat ook de armste mensen toegang hebben tot gezondheidszorg, worden ‘Health Equity Funds’ opgericht die de gebruikersbetaling voor deze groep financiert. Wanneer arme families geconfronteerd worden met hoge zorgkosten, vervallen zij immers nog meer in armoede. Zorgfinanciering vormt daarom tevens een instrument in de bestrijding van armoede.


Een voorbeeld van deze innovatieve manier van werken is het Community Based Health Insurance project in Cambodia. Door gebruikersbetalingen, ‘equity funds’ en op resultaat gebaseerde contracten te introduceren, zijn de zorgkosten per familie gedaald met 40%. 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen