Choose language:

Versterking gezondheidssystemen

In gebieden die getroffen zijn door oorlog en rampen is de gezondheidszorg vaak totaal verstoord. Het is bijna onmogelijk diensten in de gezondheidszorg te implementeren, door het gebrek aan medicijnen, faciliteiten en ervaren personeel. Aan de andere kant bieden deze situaties een uitgelezen mogelijkheid het oude systeem te hernieuwen. Het systeem kan dan worden herzien, veranderd of zelfs verbeterd.

Een goed functionerend gezondheidssysteem voldoet op een uitgebalanceerde manier aan de behoeften en verwachtingen van de bevolking, door:

  • de gezondheidsstatus van individuen, families en gemeenschappen te verbeteren;
  • de bevolking te verdedigen tegen hetgeen hun gezondheid bedreigt;
  • mensen te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte;
  • gelijke toegang te bieden tot mensgerichte zorg.

Modellen en strategiën  

Het ontwikkelen van effectieve gezondheidssystemen in fragiele staten behelst veel meer dan de directe zorgverlening. Goed bestuur is een essentieel element in elk functionerend gezondheidssysteem en in fragiele staten is er soms niet eens een overheid aanwezig, of heerst een strak autoritair bewind dat niet om publieke diensten geeft. In beide gevallen bestaan alternatieve oplossingen zoals het aanstellen van een bestuur op lokaal niveau, of een volksvertegenwoordiging. Een cruciale rol is weggelegd voor het maatschappelijk middenveld – dat ook vaak hersteld moet worden. In de meeste fragiele staten is daarom een voortdurende dynamiek tussen het terugdringen van onmiddellijke kwetsbaarheid; het bereiken van specifieke resultaten; het opzetten van een duurzaam en gelijkwaardig gezondheidssysteem; en het ontwikkelen van capaciteit bij het maatschappelijk middenveld.

We ondersteunen lokale autoriteiten met de ontwikkeling van nieuwe modellen. Deze modellen worden niet aan hen opgedrongen; in plaats daarvan maakt HealthNet TPO gebruik van haar ervaring in andere landen ten behoeve van kennisoverdracht. Vervolgens bepalen lokale beleidsmakers de meest geschikte strategie. Voorbeelden zijn te vinden in Cambodja, Afghanistan, Rwanda, DR Congo, Burundi and Soedan. De gezondheidssystemen zijn in deze landen in verschillende fases van ontwikkeling, met variërende rollen voor internationale organisaties, zoals HealthNet TPO. Gezondheidszorg systemen worden alleen duurzaam wanneer de lokale en regionale autoriteiten kunnen besluiten welk model het beste bij hun land en cultuur past.

De focus van HealthNet TPO ligt tevens op capaciteitsontwikkeling, zonder het eigenaarschap en de dienstverlening over te nemen: het zet echter vaak aan tot kwaliteitscontrole en de verbetering van informatiesystemen. De benodigde technische expertise en ondersteuning variëeren van managementvaardigheden tot het ontwikkelen van financieringsystemen. Lees meer over onze activiteiten in capaciteitsontwikkeling.


Wat is een gezondheidssysteem?

HealthNet TPO volgt de definitie van de World Health Organization (WHO):

A good health system delivers quality services to all people, when and where they need them. The exact configuration of services varies from country to country, but in all cases requires a robust financing mechanism; a well-trained and adequately paid workforce; reliable information on which to base decisions and policies; well maintained facilities and logistics to deliver quality medicines and technologies.”

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen