Choose language:
head image

Methodiekontwikkeling bijzondere vluchtelingenopvang

Veel opvangcentra hebben te maken met asielzoekers met problematisch gedrag, wat negatieve effecten kan hebben op de leefbaarheid en veiligheid in deze centra. Voor deze mensen is een speciaal opvangcentrum opgericht. COA heeft HealthNet TPO gevraagd dit centrum te optimaliseren door het aantal doorverwijzingen te reduceren en de doorstroom naar gespecialiseerde zorg of het teruggaan naar de reguliere centra te versnellen.

Doelstellingen
Het doel van dit project is om – in samenwerking met COA – een integrale methodiek te ontwikkelen gericht op het welzijn van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland in het algemeen, met speciale aandacht voor asielzoekers met problematisch gedrag. Middels een methode van actie-onderzoek worden de doelstellingen HealthNet TPO als volgt gedefinieerd: (1) de ontwikkeling van een methodiek voor het bijzondere opvangcentrum; (2) een methodiek met de ‘best practices’ voor reguliere opvangcentra; en (3) een netwerk van belanghebbenden voor het doorverwijzen van meer ernstige gevallen van problematisch gedrag.

Activititeiten en resultaten
In 2009 (fase 1) is een assessment gedaan van de situatie binnen de opvangcentra, inclusief interviews met medewerkers en managers van zowel de bijzondere opvang als de reguliere opvang. Daarnaast zijn stakeholders in kaart gebracht, inclusief de samenwerking tussen COA en deze stakeholders en gespecialiseerde zorginstellingen (GGZ instellingen, verslavingszorg, etc.). Een van de hoofdbevindingen was dat de samenwerking tussen de externe stakeholders sterk verbeterd kon worden, evenals de taakverdeling, aangezien COA geen medische staff heeft en de asielzoekers daarom slechts kan ondersteunen. Behandeling moet gedaan worden door de gespecialiseerde zorginstellingen.

In 2010 (fase 2) werd de methodiek voor het bijzondere opvangcentrum ontwikkeld, evenals voor de reguliere opvangcentra, gebaseerd op de resultaten van het assessment en de informatie van ‘best practices’ meetings met medewerkers. De methodiek is onderdeel van een toolbox met daarin ook informatie van bestaande handleidingen, richtlijnen en protocollen die werden verzameld gedurende het jaar.

De integrale methodiek werd in de praktijk gebracht door medewerkers van het bijzondere opvangcentrum te trainen in de basisprincipes en richtlijnen van de nieuwe aanpak. Daarnaast werden nieuwe trainers opgeleid om de methode te kunnen implementeren in de reguliere opvangcentra in 2011. Naast het trainen werden de medewerkers in de bijzondere opvang gesuperviseerd en ondersteund door HealthNet TPO voor een duurzame en blijvende implementatie van de methode.

Aangezien HealthNet TPO zich gespecialiseerd heeft in de ‘systeem aanpak’ is de link met de reguliere centra zeer goed uitgewerkt in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen COA. In de eerste helft van 2011 zal de nieuwe methodiek worden geïmplementeerd op drie testlocaties, inclusief een AMV locatie (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen). Na een positieve uitkomst van de pilot zal de methodiek geïmplementeerd worden in alle reguliere opvangcentra, beginnend met een training door de nieuw opgeleide trainers in de tweede helft van 2011.


Nederland

Sinds: 1 januari 2009 – 31 mei 2011

Donoren: COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)

Locatie: Meer dan 50 opvangcentra in Nederland

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen