Choose language:
head image

Programma's in Burundi

Mental health and psychosocial support programma
Sinds 2000 is dit programma gericht op ‘community-based’ geestelijke gezondheidszorg, en het correct doorverwijzen naar geestelijke zorgdiensten in het bestaande zorgsysteem. In 13 provincies wordt gewerkt aan vluchtelingenzorg en –reïntegratie, aan de gevolgen van oorlog en geweld, en de integratie van geestelijke zorg in de basiszorg. Dit heeft geleid tot het opzetten van 10 geestelijke zorgklinieken in districtsziekenhuizen en de integratie van psychosociale steun op gemeenschapsniveau of in zorgdiensten van het Ministry of National Solidarity. Lees meer...

Onder het programma worden twee kleinere projecten uitgevoerd, voor twee specifieke doelgroepen:

  • Het Child Thematic Project betreft een gelaagd zorgpakket voor kinderen, waarin een – recent door HealthNet TPO ontwikkeld – instrument de behoefte aan toekomstige interventies kan meten. Als antwoord op evaluaties en als onderdeel van onze strategie,  worden voortdurend verbeteringen gemaakt. Lees meer...
  • Het Refugee Care Project is betreft training en capaciteitsopbouw voor vluchtelingenzorg, uitgevoerd in samenwerking met de UNHCR en UNICEF. Lees meer...

Health system strengthening programma
Sinds 2005 voert HealthNet TPO dit programma uit ter versterking van het zorgsysteem, gericht op (weder)opbouwen van algemene zorgstructuren in vier districten. Vanaf het begin heeft HealthNet TPO haar kennis en ervaring in capaciteitsontwikkeling voor gezondheidsautoriteiten ingezet, door te focussen op de ‘performance based financing’ aanpak. Hierbij wordt het nationale beleid voor institutionele capaciteitsontwikkeling gevolgd. We zorgen dat financiële middelen voor zorgverlening op een effectieve, efficiënte en transparante manier worden gebruikt. Dit geldt ook voor het voorzien in belangrijke diensten door goed-presterende gezondheidswerkers in een adequate zorginfrastructuur. De betrokkenheid van gemeenschappen wordt gerealiseerd door ‘gezondheids comités’ die betrokken worden bij de planning van hun zorgfaciliteiten.
Lees meer...


HealthNet TPO in Burundi

Als gevolg van haar turbulente verleden, is Burundi een van de tien armste landen ter wereld: 68% van de bevolking leeft van minder dan één dollar per dag, en de levensverwachting komt niet boven de 58 jaar. Sinds 2000 is HealthNet TPO actief betrokken in 14 van de 17 provincies, bij het ondersteunen van de ontwikkeling van het zorgsysteem en het integreren van geestelijke zorg in het ‘National Basic Care Package’. Special aandacht is er voor re-integrerende vluchtelingen, voor kinderen en voor andere kwetsbare groepen.


Lees meer over het Mental health and psychosocial care programma

Lees meer over het Child Thematic project of bekijk het 'Psychosocial Care Packe for Children'

Lees meer over het Refugee Care project

Lees meer over het Health system strengthening programma

Zie ook de website van het Dutch Consortium for Rehabilitation

Download hier de brochure voor meer informatie over projecten die tussen 2000 en 2008 werden uitgevoerd.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen