Choose language:

Verbeteren (geestelijke) gezondheidszorg

De gemiddelde levensverwachting in Congo is rond de 50 jaar. Bijna driekwart van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door besmettelijke ziekten, ondermaatse kraamzorg, gebrekkige moeder/kindzorg en de slechte voedselsituatie. De meeste ziekten zijn te voorkomen, maar met slechts 1 arts per 10.000 mensen en een gebrek aan middelen is dit een zeer uitdagende taak. Daarnaast komen er veel psychische problemen voort uit de jarenlange oorlogen en door seksueel geweld als oorlogswapen.

Preventief, innovatief en participatief
Sinds 2003 werkt HealthNet TPO aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor de Congolese bevolking. De nadruk ligt op betere (preventieve) psychosociale ondersteuning. Om dit te bereiken, werden verschillende innovatieve psychosociale programma's ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de lokale autoriteiten. Het doel is de lokale bevolking en zelforganisaties beter te betrekken bij de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale zorg moet onderdeel zijn van de basisgezondheidszorg.

Hoe helpen wij?

  • Integreren van geestelijke gezondheidszorg in basiszorg;
  • Invoeren Health Management Information System (HMIS), dat de behoefte aan medische zorg in kaart brengt;
  • Versterken lokale commissies actief in de gezondheidscentra.

Vanwege bezuinigingen op het Nederlandse ontwikkelingsbudget zijn verschillende onderdelen van het programma uitgesteld, zoals het verbeteren van de zorgkwaliteit en het versterken van lokale zorgsystemen. Ook is het onderzoek naar de mogelijkheden van een zorgverzekering uitgesteld. 

Enkele resultaten op een rij:

  • Training van medewerkers van de zorgcentra in Lubero over de integratie van psychische zorg in de basiszorg
  • Bouw van een speciale afdeling voor diagnose en behandeling van psychische problemen van mensen die door de zorgcentra of dorpen zijn doorgestuurd
  • Meer kennis over het Health Management Information System (HMIS) door het trainen van medewerkers in de zorgcentra
  • Nieuwe leden van het lokale zorgcomité ontvingen training over (h)erkennen en behandelen van psychische problemen 
  • Leden zijn opgenomen in de levensonderhoud- en microfinancieringsactiviteiten van onze partners ZOA en Care. 

Sinds: 2003

Doel: Geestelijke gezondheidszorg integreren in de basiszorg; goed werkend gezondheidinformatiesysteem invoeren en versterken van lokale betrokkenheid en gezondheidcomités.

Donoren: Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

Regio: Lubero ‘health zone’, in de provincie Noord-Kivu 

De nieuwe afdeling voor geestelijke gezondheidszorg in Lubero


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen