Choose language:

Verbeteren (geestelijke) gezondheidszorg

De gemiddelde levensverwachting in Congo is rond de 50 jaar. Bijna driekwart van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door besmettelijke ziekten, ondermaatse kraamzorg, gebrekkige moeder/kindzorg en de slechte voedselsituatie. De meeste ziekten zijn te voorkomen, maar met slechts 1 arts per 10.000 mensen en een gebrek aan middelen is dit een zeer uitdagende taak. Daarnaast komen er veel psychische problemen voort uit de jarenlange oorlogen en door seksueel geweld als oorlogswapen.

Preventief, innovatief en participatief
Sinds 2003 werkt HealthNet TPO aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor de Congolese bevolking. De nadruk ligt op betere (preventieve) psychosociale ondersteuning. Om dit te bereiken, werden verschillende innovatieve psychosociale programma's ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de lokale autoriteiten. Het doel is de lokale bevolking en zelforganisaties beter te betrekken bij de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale zorg moet onderdeel zijn van de basisgezondheidszorg.

Hoe helpen wij?

a) Integreren van geestelijke gezondheidszorg in basiszorg;
b) Invoeren Health Management Information System (HMIS), dat de behoefte aan medische zorg in kaart brengt;
c) Versterken lokale commissies actief in de gezondheidscentra.

Vanwege bezuinigingen op het Nederlandse ontwikkelingsbudget zijn verschillende onderdelen van het programma uitgesteld, zoals het verbeteren van de zorgkwaliteit en het versterken van lokale zorgsystemen. Ook is het onderzoek naar de mogelijkheden van een zorgverzekering uitgesteld. 

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • Continu ondersteuning aan het personeel van 18 gezondheidscentra, de nieuwe geestelijke gezondheidsafdeling in het plaatselijke ziekenhuis, en het overheidsteam verantwoordelijk voor alle gezondheidsactiviteiten in Lubero;
  • Trainen van gezondheidswerkers;
  • De kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde zorg, evenals de doorverwijzing van patiënten van de gemeenschap naar gezondheidscentra is verbeterd.  Geestelijke gezondheidszorg is daarbij uitgegroeid tot een vast onderdeel van de basis gezondheidszorg;
  • Trainen van focal points, verantwoordelijk voor de coördinatie van de lokale geestelijke gezondheidsnetwerken en trainen van  bemiddelaars/begeleiders voor groepssessies;
  • Bewustwording en implementatie van vaardigheidstrainingen en groepsessies voor psychosociale ondersteuning en voor de bemiddeling bij conflicten voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze activiteiten vonden plaats in 18 dorpen en werden met name bijgewoond door jonge (kind) moeders en meisjes die verdreven zijn als gevolg van seksueel misbruik of prostitutie. Daarnaast namen ook veel jongeren met een drugs of alcohol probleem deel aan deze activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan een verbeterde sociale cohesie, wederzijds vertrouwen en een betere aanpak van de gevolgen van geweld en conflict;
  • Om de implementatie van geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven verbeteren is een steekproef van patiënten en hun families geinterviewd ter evaluatie van de tevredenheid over het  aanbod van geestelijke gezondheidszorg.  Daaruit bleek dat 82% van de ondervraagden tevreden was  met de door hen ontvangen zorg, 83% rapporteerde een verbetering van hun psychische problemen en 58% gaf aan hun werkzaaheden en sociale activiteiten weer hervat te hebben. 

 


Sinds: 2003

Doel: Geestelijke gezondheidszorg integreren in de basiszorg; goed werkend gezondheidinformatiesysteem invoeren en versterken van lokale betrokkenheid en gezondheidcomités.

Donoren: Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

Regio: Lubero ‘health zone’, in de provincie Noord-Kivu 

De nieuwe afdeling voor geestelijke gezondheidszorg in Lubero


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen