Choose language:

Child Thematic Project

Vanaf 2004 tot 2008 werd het Child Thematic project geïmplementeerd in vijf landen (Burundi, Soedan, Sri Lanka, Indonesië en Nepal) en had het als doel een gevalideerde aanpak voor psychosociale zorg voor kinderen op te zetten in gebieden met politiek geweld. Dit systeem bestaat uit meerdere componenten en bevat preventieve en curatieve interventies, gebruik makend van gevestigde modellen van zorg en ondersteuning. De modules zijn beschikbaar gemaakt op onze website (Psychosocial Care Package for Children). Nu de samenwerking met scholen, gemeenschappen en de gezondheidssector is opgezet worden voortdurend inspanningen geleverd om gemarginaliseerde groepen bij de zorg te betrekken. In Burundi loopt het programma nog steeds en doen vele kinderen mee aan activiteiten die hun mentale welzijn te verbeteren.

Het programma is gericht op een aantal elementen:

 • Verbeterde vaardigheden en kennis bij mensen in de geselecteerde gemeenschappen: de combinatie van child resilience groepen, peer group activiteiten en capaciteitsopbouw bij gemeenschapsleden, zal resulteren in toegenomen ondersteuningsvaardigheden onder psychosociale werkers uit de gemeenschap, ‘levensvaardigheden’ onder de peer groups, het gebruik van cultuurgeschikte coping mechanismen en conflictmanagementvaardigheden onder gemeenschapsleden en een toegenomen sensitiviteit ten opzichte van de psychosociale behoeften van kinderen onder zowel leraren als ouders.
 • Toegenomen emotioneel welzijn van kinderen en ouders in de geselecteerde gemeenschappen: de combinatie van de gereviseerde klas- en gemeenschapsinterventie, de counseling diensten en de ouderlijke ondersteuning, zal resulteren in een afname van emotionele problemen en sociale gedragsproblemen en een toegenomen vertrouwen in anderen, zelfvertrouwen en hoop voor de toekomst.
 • Toegenomen sociaal welzijn van kinderen en families in de geselecteerde gemeenschappen: de combinatie van bewustwording in de gemeenschap, deelname van de gemeenschap, de relatie tussen ouders en leraar, participatie van de familie en het versterken van bestaande ondersteuningsstructuren, zal resulteren in een versterkt sociaal ondersteuningssysteem, verbeterde familie- en peer group relaties en het hervatten van culturele activiteiten en tradities.

De genoemde gecombineerde activiteiten worden samengenomen in het zogeheten care package. Dit care package wordt compleet aangeboden/geïmplementeerd in de gemeenschappen waar we werken. Dit betekent dat de verschillende activiteiten en diensten aan elkaar gelinkt zijn, wat gebeurt op twee manieren:

(a) Individuele en/of subgroepen kunnen van de ene naar de andere dienst worden doorverwezen binnen het care package (bijvoorbeeld: een kind dat deelneemt aan peer group activiteiten en signalen van ernstige psychosociale stress vertoont, kan worden doorverwezen naar een counselor).  

(b) Sommige activiteiten en diensten van het care package overlappen gedurende de implementatie (bijvoorbeeld: voetbalwedstrijden worden georganiseerd binnen of tussen scholen waarbij in de rust bewustwordingssessies plaats kunnen vinden).

Samengevat worden alle activiteiten geïntegreerd binnen een omvangrijk zorgsysteem:

 • Capaciteitsopbouw van gemeenschapsleden/micro ondersteuning aan de infrastructuur van de gemeenschap;
 • Resilience groups: het versterken van de capaciteit van kinderen en hum omgeving om de negatieve impact van gewapende conflicten te voorkomen en beschermende factoren te promoten;
 • Peer groups: kind-tot-kind activiteiten met als doel ‘community mobilization’
 • Bewustwording binnen de gemeenschap: het verbinden van gemeenschapsleden met de mogelijke psychosociale gevolgen van oorlog;
 • Het samenbrengen en mobiliseren van sleutelfiguren binnen een gemeenschap en het ‘mappen’ van de gemeenschap (om mogelijke problemen te ontdekken);
 • Psycho-educatie in groepen;
 • Recreatieve en culturele activiteiten;
 • De formatie van ouder-leraar associaties;
 • Ouderlijke begeleiding en ondersteuning: met als doel familie bemiddeling, verbeterd ouderlijk welzijn en een betere opvoedingssituatie;
 • Psychosociale interventies vanuit school: het werken met kinderen in groepen in de setting van school, om de psychosociale impact van oorlog te verminderen;
 • Groepscounseling en individuele counseling: meer specifieke of individuele ondersteuning voor kinderen met ernstigere of minder tijdelijke problemen;
 • Doorverwijzingen naar geestelijke gezondheidszorg en behandeling van epilepsie: het (h)erkennen van deze problemen bij kinderen en daar actie op ondernemen;
 • Supervisie: zorgen dat de dienstverleners hun vaardigheden en welzijn behouden;
 • Onderzoek: verdere ontwikkeling van ‘evidence base’ en voortdurende monitoring en evaluatie activiteiten.

Burundi

Sinds: 2004

Donoren: UNICEF, War Child.

Doel: De ontwikkeling van een gelaagd zorgpakket voor kinderen, om de benodigde zorg te kunnen verlenen aan deze kwetsbare groep.

You need adobe Flash to play this video

Op het filmpje en de foto’s zien we kinderen die deelnemen aan de ‘Classroom Based Intervention’ (CBI), wat deel uitmaakt van het grotere pakket. CBI is een interventie van 15 sessies met daarin diverse expressieve gedragsactiviteiten gericht op het omgaan met psychosociale problemen. CBI bestaat uit cognitieve gedragstechnieken en creatieve expressieve elementen in groepen van ongeveer 15 kinderen. De sessies hebben thema’s met de volgende focus: informatie, veiligheid en controle in week 1; stabiliteit, voorlichting en zelfvertrouwen in week 2; het trauma narratief in week 3; inventarisatie van resources en coping vaardigheden in week 4; en heraansluiting met de sociale context en toekomstplannen in week 5.

Daarnaast is iedere individuele sessie georganiseerd rond vier onderdelen, in deel 1 (start) en deel 2 (afsluiting van de sessie) gaat het om beweging, zang en dans. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een soort parachute (grote ronde gekleurde doek zoals op de foto). Het tweede onderdeel is een centrale activiteit gebaseerd op het thema van die week (bijvoorbeeld een rollenspel om sociale support systemen in de omgeving te identificeren, of het tekenen van traumatische gebeurtenissen). Het derde deel is een samenwerkingsspel waarin alle kinderen meedoen om groepsgevoel te creëren.  


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen