Choose language:
head image

Health Systems Strenthening programma

Sinds 2005 voert HealthNet TPO dit programma ter versterking van het zorgsysteem uit, met een focus op de (weder)opbouw van zorgstructuren. Activiteiten hebben als doel de capaciteit van zorgautoriteiten op districtsniveau te vergroten zodat zij beter in staat zijn dienstverlening binnen de zorg, het management en de kwaliteit van diensten te managen.

De periode 2005 - 2008
Het TMF programma, gefinancierd door de Nederlandse overhead, heeft de Performance Based Finance aanpak geïntroduceerd. Het Ryansore district was het eerste systeem in de Gitega provincie dat zo ondersteund werd en was één van de drie pilotgebieden van het land. Tot tevredenheid van de zorgautoriteiten namen de gezondheidsindicatoren positief toe door deze nieuwe aanpak. Aan het einde van 2008 waren de meeste gezondheidsindicatoren in het Ryansore district progressief verbeterd. Meer mensen hebben toegang tot zorgcentra en worden gestimuleerd door de gemeenschap om meer gebruik te maken van de publieke zorgdiensten. Kinderen werden volledig gevaccineerd en familieplanning cijfers namen toe. Deze positieve evolutie is te wijten aan community sentization (bewustzijn voor het belang van zorgdiensten), capaciteitsopbouw van medewerkers en het benadrukken van het belang van kwalitatieve zorg bij dienstverleners. Dit alles wordt gestimuleerd door de Performance Based Financing aanpak.

De periode 2009-2010
Nadat het TMF programma tot een einde kwam, begon in 2009 het MFSI programma (opnieuw gefinancierd door de Nederlandse overheid). Het doel is de infrastructuur en prestaties van de publieke gezondheidszorg verder te verbeteren, hiermee dient de toegankelijkheid en capaciteit van gezondheidszorg te worden vergroot, zodat iedereen (inclusief terugkerende vluchtelingen) toegang heeft tot basiszorg. Het programma heeft de activiteiten uitgebreid van Ryansore naar alle vier de districten in de provincie Gitega en naar Muramvya.

Activiteiten en resultaten:

  • HealthNet TPO richt zich met name op moeder- en kindzorg. Het team werkt samen met provinciale en districts autoriteiten voor gezondheid aan het contracteren van zorgverleners. Het versterken en monitoren van management is een van de belangrijkste activiteiten.  
  • In 2008 werd het Performance Based Financing (PBF) systeem geïntroduceerd op nationaal niveau in Burundi. Hierdoor worden zorgverleners ‘gedwongen’ de kwaliteit van zorg te verbeteren, wat uiteraard ten goede komt aan de bevolking. HealthNet TPO werkt nauw samen met de Burundese overheid om dit programma nog verder uit te breiden naar alle gezondheidsdistricten van de provincies Gitega en Muramvya.
  • Om de capaciteit van zorgverleners te versterken worden diverse trainingen gegeven zoals trainingen in het PBF systeem bij zorgverlening, trainingen in verloskunde en trainingen over de ‘health information systems’.  
  • Alle zorgfaciliteiten breiden samen met hun health committees hun actieplan uit, waardoor inkomsten en uitgaven beter worden gepland. Op deze manier wordt de gemeenschap betrokken bij het gebruik van beschikbare middelen. HealthNet TPO draagt zorg voor de capaciteit en effectiviteit van deze health committees door hen te trainen.
  • Tevredenheidsonderzoeken onder gemeenschappen lieten in 2010 zien dat 75% van de bevolking tevreden is en niet stuit op financiële grenzen aangaande toegang tot zorg; ze blijken tevens tevreden over de mate van informatie met betrekking tot de verschillende financieringsbronnen voor gezondheidszorg.

Uit de ervaring van HealthNet TPO en uit de evaluatie van het PBF systeem, blijkt dat PBF heeft geleid tot actieve participatie in regionale workshops en beleidsimplementatie, met zichtbare verbetering in zorgverlening en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De betrokkenheid van gemeenschappen zorgt voor gedeelde prioriteiten in zorgverlening gericht op de meest voorkomende ziektes. In Burundi heeft de PBF aanpak zeker een rol gespeeld in het mobiliseren van publieke fondsen voor de zorgsector, en met name voor de uitvoeringskosten.


Burundi

Sinds:  2005

Donoren: World Bank, GAVI, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel:  Verbetering van de infrastructuur en prestaties van de publieke gezondheidssector. De toegankelijkheid en capaciteit van gezondheidszorg dient te worden vergroot, zodat iedereen (inclusief terugkerende vluchtelingen) toegang heeft tot basiszorg.

 

Lees meer over Health Systems Strengthening

Lees meer over Performance Based Financing


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen