Choose language:

Geestelijke gezondheid

Bewustwording voor geestelijke gezondheidsproblemen
HealthNet TPO werkt aan kennisopbouw over geestelijke gezondheid in gezondheidssystemen, samen met overheden, lokale zorgautoriteiten en lokale zorgverleners. De programma’s hebben als doel bewustwording te creëeren voor de noodzaak geestelijke zorg te integreren in de primaire gezondheidszorg. Wij ondersteunen overheden bij het implementeren van hun geestelijke gezondheidsbeleid in het zorgsysteem en delen onze kennis en ervaring. Hierbij wordt het recente WHO Mental Health Gap Action Programme gevolgd, dat gericht is op het opschalen van de dienstverlening in geestelijke zorg in ontwikkelingslanden. Dit document is belangrijk als middel van belangenbehartiging om donoren te overtuigen: NGO’s staan namelijk voortdurend voor de uitdaging dat de internationale donorgemeenschap tot dusver geestelijke gezondheidszorg zelden als prioriteit in hun fonsdenbeleid opneemt.

Voorbeelden van dit werk
In Afghanistan is HealthNet TPO actief op het gebied van geestelijke gezondheid sinds 2002. Een project werd gestart om psychische problemen te introduceren bij het primaire gezondheidsysteem. Het programma ondersteunt tevens het beleid, de planning en implementatie capaciteit van het centrale Ministerie van Publieke Gezondheid voor geestelijke gezondheid. Lees meer over het Mental Health and Psychosocial Support Programme in Afghanistan.

Vergelijkbare ontwikkelingen ter ondersteuning van de integratie van geestelijke gezondheid in het bestaande zorgsysteem hebben sinds 2001 plaats gevonden in Burundi. Daarnaast is een kinderprogramma ontwikkeld waarmee kinderen met psychische stoornissen eerder worden geïdentificeerd en geholpen kunnen worden. Lees meer over het Mental health and psychosocial care programme in Burundi.

In Eritrea heeft een trainingsprogramma voor verpleegsters plaats gevonden (van 2003 tot 2008) ter voorbereiding van de decentralisatie van geestelijke gezondheidszorg. Het programma is helaas geeindigd door beslissingen van de overheid.

Meer informatie over geestelijke gezondheidszorg beleid en aanpak is te vinden op de website van de WHO, Movement for Global Mental Health en de World Federation for Mental Health.


Psychische stoornis?

De term ‘psychische stoornissen’ wordt gebruikt om te refereren aan een breed scala van stoornissen, zoals affectieve stoornissen (zware depressie, dysthymia) en angststoornissen (algemene angststoornis, posttraumatisch stress syndroom, etc.). Deze uiten zich in verstoringen in emoties en gaan vaak samen met cognitieve vervormingen zoals overmatige zorgen, negatief denken en met somatische expressies (onverklaarde medische symptomen die vaak in de primaire gezondheidszorg worden geuit).
 
 

World Health Organization (WHO)

Ook de World Health Organization (WHO) benadrukt het belang van geestelijke gezondheid in ontwikkelingslanden. Onderstaand is het interview terug te luisteren met Mr. Kjell Magne Bondevik, oprichter en directeur van het Oslo Center for Peace and Human Rights en voormalig minister president van Noorwegen, Dr. Sheila Ndyanabangi uit Oeganda en Dr. Shekhar Saxena, directeur van de afdeling Mental Health and Substance Abuse bij WHO. Het interview werd opgenomen tijdens het mhGAP forum op 10 oktober 2011. Klik om de podcast te beluisteren en meer informatie te vinden over de activiteiten van de WHO op het gebied van geestelijke gezondheid. 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen