Choose language:

Geestelijke gezondheid

Bewustwording voor geestelijke gezondheidsproblemen
HealthNet TPO werkt aan kennisopbouw over geestelijke gezondheid in gezondheidssystemen, samen met overheden, lokale zorgautoriteiten en lokale zorgverleners. De programma’s hebben als doel bewustwording te creëeren voor de noodzaak geestelijke zorg te integreren in de primaire gezondheidszorg. Wij ondersteunen overheden bij het implementeren van hun geestelijke gezondheidsbeleid in het zorgsysteem en delen onze kennis en ervaring. Hierbij wordt het recente WHO Mental Health Gap Action Programme gevolgd, dat gericht is op het opschalen van de dienstverlening in geestelijke zorg in ontwikkelingslanden. Dit document is belangrijk als middel van belangenbehartiging om donoren te overtuigen: NGO’s staan namelijk voortdurend voor de uitdaging dat de internationale donorgemeenschap tot dusver geestelijke gezondheidszorg zelden als prioriteit in hun fonsdenbeleid opneemt.

Voorbeelden van dit werk

Meer informatie over geestelijke gezondheidszorg beleid en aanpak is te vinden op de website van de WHO, Movement for Global Mental Health en de World Federation for Mental Health.


Psychische stoornis?

De term ‘psychische stoornissen’ wordt gebruikt om te refereren aan een breed scala van stoornissen, zoals affectieve stoornissen (zware depressie, dysthymia) en angststoornissen (algemene angststoornis, posttraumatisch stress syndroom, etc.). Deze uiten zich in verstoringen in emoties en gaan vaak samen met cognitieve vervormingen zoals overmatige zorgen, negatief denken en met somatische expressies (onverklaarde medische symptomen die vaak in de primaire gezondheidszorg worden geuit).
 
 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen