Choose language:

Psychosociale ondersteuning

De psychosociale programma’s van HealthNet zijn specifiek gericht op bewustwording binnen gemeenschappen en het trainen van gemeenschapswerkers en zorgverleners. Zo leren zij counseling te geven of zorg te dragen dat cliënten worden gezien door gekwalificeerd personeel. 

De gemeenschap centraal
Onze psychosociale programma’s richten zich niet alleen op de behandeling van individuen (bijvoorbeeld martelslachtoffers): uit onze diverse evaluatiestudies is namelijk gebleken dat deze aanpak niet de algemene gezondheidsstatus verbetert. Een groot deel van de psychosociale programma’s gaat daarom om het creëren van bewustwording om ernstigere klachten te voorkomen. HealthNet ontwikkelt niet alleen capaciteit in gezondheidscentra en onder gezondheid- en onderwijsmedewerkers (dokters, verpleegsters, leraren), maar ook steeds meer binnen gemeenschappen, het maatschappelijk middenveld en andere netwerken. Belangrijke aspecten hierbij zijn: het werken met families aan huiselijk geweld, het mediëren bij de hereniging van kinderen (ex kindsoldaten of straatkinderen) met hun families en het aanpakken van geweld in de gemeenschap met lokale (vrouwen)organisaties. Voor mensen met ernstigere klachten doorverwijzingssystemen opgezet.

Lessons learned
Onze ervaring heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die in huidige interventies worden nagestreefd:

  • "Community mobilization' zou in alle programma’s een belangrijke focus moeten hebben, waarin lokale structuren worden betrokken op een manier die de sociale determinanten van gezondheid bevatten en aanpakken. Dit betekent ook samenwerking met lokale zorgverleners.
  • Er zou doorlopende aandacht moeten bestaan voor gendergelijkhen gendergeweld, aangezien het een belangrijke contextuele factor is die onze interventies kan beïnvloeden.
  • De meest effectieve manier om traumaslachtoffers te helpen is een methodiek toe te passen die geaccepteerd wordt door de mensen zelf. Het is daarom belangrijk te luisteren, reageren en handelen naar lokale behoeften voor hulp: programma’s worden opgezet door, en in samenwerking met, de lokale gemeenschap.
  • Het is essentieel om kennis te delen, zodat gemeenschappen minder afhankelijk worden van buitenlandse hulp (door bijvoorbeeld de capactieit van lokale gezondheidswerkers te ontwikkelen). HealthNet TPO is lid van de internationale werkgroep van de Inter Agency Standard Commission en volgt de internationale IASC richtlijnen voor geestelijke gezondheid en psychosociale hulp.

Kinderprogramma’s
HealthNet TPO heeft een specifiek hulpprogramma ontwikkeld om getraumatiseerde kinderen in verstoorde gebieden te helpen (zie het Child Thematic Project). Lokale zorgverleners worden getraind in een intensief programma om kinderen met psychosociale problemen te herkennen en te behandelen. Dit kinderprogramma is geïmplementeerd in Burundi, Soedan, Nepal en door lokale partnerorganisaties in Sri Lanka (Shantiham) en Indonesië (Church World Services)Zie het Care Package voor meer informatie over de interventies.

Gecombineerde aanpak
Psychosociale programma’s zijn vaak afhankelijk van noodhulp en wederopbouw financiering. Soms helaas zonder uitzicht op een lange termijn integratie in de bestaande (primaire) zorgsystemen. HealthNet werkt aan het oplossen van deze problemen door in alle programma's psychosociale componenten te integreren.  


Psychosociale ondersteuning in een vluchtelingenkamp in Pakistan

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen