Choose language:
head image

Knowledge Management tools

“De prioriteiten zullen nu worden vertaald naar activiteiten, wat ons in een ‘leermodus’ brengt die bijdraagt aan de kwaliteit van ons werk.”

Met deze zin eindigde ik mijn eerste blog in september. Deze maand heb ik de verschillende manieren bestudeerd waarop ik het Burundese kantoor in een leermodus kan krijgen, met meer interactie tussen medewerkers en betere koppelingen tussen de diverse activiteiten die HealthNet TPO implementeert. 

In de Burundese (werk)cultuur, waar orale tradities gebruikelijker zijn dan schriftelijke en waar mensen zeer bescheiden en minder open zijn, is het een interessante taak om uit te vinden wat werkt en wat niet in het kader van het delen, opslaan en toepassen van kennis.

Een van de eerste doelen die de Burundese medewerkers formuleerden is: ‘Het verbeteren van de kennis van medewerkers over alle aspecten van kennismanagement (KM)’. Om dat te doen kunnen we o.a. gebruik maken van de zogeheten KM Tools: instrumenten die de kennis flow binnen een organisatie kunnen faciliteren. Ze kunnen helpen om mensen aan andere mensen en aan informatie te koppelen, ze kunnen samenwerking ondersteunen en de technieken bieden om kennis vast te leggen en te delen. Het brengt leren en kennisdeling in de praktijk.

Een voorbeeld van een KM tool voor het delen en toepassen van kennis is de peer assist: dit gaat over het verzamelen van input en inzichten van experts en andere mensen van buiten het team om bestaande kennis en ervaring opnieuw te gebruiken en toe te passen. Mensen kunnen een peer assist gebruiken voordat ze een nieuw project of activiteit starten zodat herhaling van fouten voorkomen kan worden. Een ander voorbeeld is de case study: dit betreft een narratieve weergave van een project of een belangrijk deel van een project. Het brengt belangrijke kwalitatieve en kwantitatieve informatie naar buiten dat vaak gepubliceerd en gedeeld wordt met een breed publiek. Het doel is de leeraspecten en de best practices van een project vast te leggen zodat anderen daar weer gebruik van kunnen maken. Een meer orale vorm van kennisdeling is storytelling, een manier om verhalen of ervaringen vast te leggen in woorden of beelden, vaak door improvisatie. Verhalen worden binnen alle culturen gebruikt als middel voor entertainment, educatie of cultureel behoud.

Ik zal diverse trainingen van halve dagen organiseren in de komende maanden om mijn collega’s bepaalde tools in de praktijk te laten brengen, zodat ze ermee kunnen experimenteren en gaan ervaren wat het beste bij hen past. Ze zullen zich meer bewust zijn van de verschillende manieren waarop kennis gebruikt kan worden en waar kennis over gaat. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten en de leerervaringen van mijn Burundese collega’s. Welke tools zullen de beste resultaten behalen en wat kunnen we toevoegen aan hun eigen culturele manier van kennis delen? Uiteraard zal het een uitdaging zijn om effectief kennismanagement een essentieel onderdeel te maken van het werk op kantoor. Een jaar is kort. Laat het maar beginnen!

Met vriendelijke groet,

Marieke van der Vliet

 


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt.   


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen