Choose language:
head image

Update acties na overstromingen Sri Lanka

18-11-2011

In december 2010 en januari 2011 werd het Batticaloa district getroffen door catastrofale overstromingen, veroorzaakt door een ernstige noordoostelijke moesson. In 1 dag viel er al 300mm regen in Batticaloa. Veel huizen en bestaansmiddelen werden verwoest, duizenden hectare aan gewassen werden weggevaagd, landbouwgrond is overstroomd en de lokale voedselprijzen namen plaatselijk met 50% toe.

HealthNet TPO ondersteunt een dagopvangcentrum voor gehandicapte kinderen, waar zij (aanvullend) voedsel, onderwijs en zorg kunnen krijgen. Als antwoord op de overstromingen heeft onze lokale partner MENCAFEP al 160 van de meest kwetsbare gehandicapte kinderen en hun families in Batticaloa geholpen met food en non-food pakketten. Volgend uit een evaluatie van behoeften, werd de focus vooral gelegd op noodhulp en het voorzien in voedselpakketten en andere onmisbare items.

Samenvattend is de status nu als volgt:

  • Voedselzekerheid: Hier is tot op zekere hoogte voor gezorgd in de afgelopen maanden. MENCAFEP blijft hieraan bijdragen door te proberen alle kinderen die naar de centra komen te voeden, wetende dat het vaak de enige goede maaltijd is die zij op een dag krijgen.
  • Rehabilitatie: MENCAFEP heeft 60 kinderen geholpen die hun bezittingen zijn kwijtgeraakt door nieuwe kleren, schooltassen en schoolspullen uit te delen.
  • Renovatie: MENCAFEP’s scholen en opvangcentra zijn erg beschadigd doordat er bijna een meter water doorheen is gelopen. Dit heeft de vloeren, muren, stopcontacten, computers en andere elektrische apparatuur ernstig beschadigd. MENCAFEP heeft zelfstandig fondsen geworven om een aantal scholen en opvangcentra te repareren. Deze renovaties zijn inmiddels afgerond.
  • Zorgcentra: MENCAFEP heeft met minimale middelen twee ‘zorgkampen’ opgezet, om getroffen kinderen te kunnen monitoren. Ziektes die veel voorkomen zijn luchtweginfecties, huidziekten en maag- en darmproblemen. Er zijn meer zorgkampen en zorgcentra nodig om een oog te kunnen houden op de meest kwetsbare kinderen. Ook HealthNet TPO heeft aanvullende fondsen geworven via online donatieplatform Pifworld.com. Hiermee kan MENCAFEP nog een jaar lang de gezondheid van meer dan 2500 gehandicapte kinderen monitoren en medicijnen verstrekken.

De overstromingen zijn nu bijna een jaar geleden. De grond was volledig verzadigd en het heeft maanden geduurd voordat de grond weer droog en voldoende gereinigd was om er nieuwe gewassen op te planten. Medische professionals zijn het erover eens dat sinds de overstromingen het aantal zieke kinderen is toegenomen. Ook zijn ze het erover eens dat er regelmatig controles nodig zijn voor de kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Onlangs hebben NGO’s die werken in en om het Batticaloa district, geschat dat 65% van de kinderen in het district ondervoed is.

Kortom, hoewel de situatie al is verbeterd, blijft hulp nog steeds bijzonder hard nodig.


  


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen