Choose language:
head image

Nieuwe blog: "Inclusion of the field"

Ook in Burundi vinden de HealthNet TPO programma activiteiten en interventies met name plaats in het veld. In de vijf provincies Mwaro, Muramvya, Gitega, Muyinga en Makamba werken we o.a. aan performance based financing, integratie van geestelijke zorg in de basisgezondheidszorg en het versterken van community systems. Deze activiteiten worden geïmplementeerd door toegewijde veldmedewerkers onder soms moeilijke omstandigheden. In Burundi werken in totaal 26 mensen aan het behalen van HealthNet TPO’s doelen in het veld. In feite is hun werk onze ‘raison d’être’; zij maken de interventies en activiteiten mogelijk. Daarom wil ik hen graag de aandacht geven die ze verdienen en pleiten voor meer zichtbaarheid en integratie van lokale veldmedewerkers in ons werk.

In september dit jaar werd in de Kennismanagement (KM) introductieworkshop duidelijk dat de kennis van veldmedewerkers meer gekapitaliseerd en opgenomen kan worden in het totale HealthNet TPO programma in Burundi. In november had ik de mogelijkheid om twee keer naar het veld te reizen om de werkzaamheden van veldmedewerkers te observeren en hun KM behoeften vast te stellen. Tijdens deze bezoeken viel mij de praktische meerwaarde op van het hebben van medewerkers op de plekken waar we activiteiten implementeren. Ik heb ook hun expertise om met de situatie in het veld om te gaan en hun toewijding kunnen zien. Aangezien we in het strategisch KM-plan focussen op het verbeteren van de creatie, het delen en het toepassen van kennis door de organisatie heen, is de input van onze veldkantoren essentieel. De expertise, kennis en ervaring van veldmedewerkers zou daarom naar mijn mening dan ook nog meer zichtbaar gemaakt kunnen worden en geïntegreerd kunnen worden in HealthNet TPO’s kenniscyclus. Om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van hoe veldmedewerkers werken en hoe hun kennis ingezet wordt, heb ik een specifieke KM workshop voor veldmedewerkers georganiseerd.

Deze workshop vond afgelopen week plaats in Gitega, waar 19 van de 26 veldmedewerkers aanwezig waren. De uitdagingen van KM in de Burundese (veld)context werden al snel duidelijk. De helft van de aanwezige medewerkers had nooit eerder hun collega’s van andere veldkantoren ontmoet, ook niet als ze aan hetzelfde programma werken. Dit klinkt misschien vreemd, maar men moet zich realiseren dat het reizen door het Burundese platteland zowel veel tijd als veel geld kost. Vanwege veiligheidsredenen mogen medewerkers alleen bij daglicht reizen, wat betekent dat als zij van Muyinga (Noordoosten) naar Makamba in het Zuiden willen reizen, zij ook minstens een nacht moeten doorbrengen in Makamba. Hierdoor worden er niet veel uitwisselingsbezoeken tussen de (veld)kantoren georganiseerd.

Het is niet verrassend dat de donorgelden die we hebben, worden gewijd aan het daadwerkelijke veldwerk in plaats van aan uitwisselingsbezoeken tussen collega’s. Om een lerende kennisgedreven organisatie te zijn, zijn fysieke ontmoetingen echter nodig om discussies te kunnen voeren, het werk te analyseren en simpelweg uit te wisselen. De veldmedewerkers gaven ook aan dat de uitwisseling met collega’s die betrokken zijn bij hetzelfde soort werk, veel zou kunnen bijdragen aan hun eigen prestaties en leerervaringen. Vanuit een KM perspectief ben ik het hier volledig mee eens. Daarom wil ik graag pleiten voor meer ruimte voor uitwisseling. Mijns inziens kan dat worden gerealiseerd op verschillende manieren: 1) maandelijks of per kwartaal een meeting tussen de veldmedewerkers en de betrokken technische medewerkers van het Bujumbura kantoor over een bepaald thema, 2) het installeren van de benodigde IT-structuur om online uitwisseling tussen de verschillende kantoren te faciliteren, en 3) onze projecten zodanig budgetteren dat ook kosten voor regelmatige uitwisseling in het veld (transport, overnachtingen, etc.) worden gedekt.

Ik denk dat we ons hiervoor moeten inzetten om daadwerkelijk die lerende, kennisgedreven organisatie te zijn, die we ambiëren te zijn.

Met vriendelijke groet, Marieke van der Vliet


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt.  


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen