Choose language:
head image

'Laten zien wat we doen'

Zoals ik in mijn laatste blog al schreef, vindt het meeste werk dat HNTPO doet plaats in het veld. Om precies te zijn: we werken met de mensen die hun dagelijks leven leiden in de dorpen in de glooiende heuvels van Burundi. In Burundi is de maatschappij gestructureerd rondom verschillende gemeenschapsstructuren: elke provincie is verdeeld in gemeenten, die weer zijn verdeeld in ‘collines’ (heuvels). Op gemeenteniveau en in de heuvels tracht HNTPO gemeenschapsstructuren te versterken, door actief samen te gaan zitten met gekozen gemeenschapsleden om hun voornaamste problemen te bespreken. Deze netwerken van gemeenschapsleden bestaan uit mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, Christenen, Moslims, geestelijken, etc. Iedereen uit de gemeenschap wordt vertegenwoordigd en kan zichzelf identificeren met een afgevaardigde. 

Midden december namen onze betrokken veldmedewerkers in Muyinga mijn collegas en mij mee naar het verre Noordoosten van Burundi om het werk dat tot nu toe is gedaan te laten zien. En het was indrukwekkend moet ik zeggen! Ze hebben heel wat werk verzet. Sinds juni zijn ze bezig te inventariseren wat de voornaamste sociale en gezondheidsproblemen zijn waar gemeenschappen tegenaan lopen. De daaruit ontstane lijst van problemen komt voort uit lange en – zo kan ik me voorstellen – moeilijke discussies. Toen we samen met hen op kleine bankjes buiten een dorpje in het bos gingen zitten, bespraken de gekozen gemeenschapsleden deze lijst van problemen met ons en met elkaar. Het was een erg open en levendig gesprek waarin de leden hun mening over gezinsplanning, huiselijk geweld, onderwijs voor hun kinderen, hygiëne en gezondheidszorg gaven. Vooral gezinsplanning - het aantal kinderen per huishouden - was een groot thema. Iedereen was het erover eens dat het aantal kinderen per familie zou moeten afnemen; over hóe dit te realiseren was echter nog geen eensgezindheid. Het feit dat ze samen gaan zitten en open discussies hebben over relatief gevoelige en privé onderwerpen is mijns inziens al een grote stap in de goede richting. 

Vanuit een kennismanagement perspectief was mijn verantwoordelijkheid deze dagen vooral om ons werk in beelden en korte filmpjes vast te leggen. Vaak vatten we ons werk alleen in geschreven rapporten. Het is echter erg waardevol om niet alleen de buitenwereld te laten zien wat de impact van ons werk is, maar om ook elkaar als collega’s de verschillende interventies te laten zien die kunnen worden gebruikt om gemeenschapssystemen te versterken. Een foto zegt meer dan 1000 woorden, foto’s hebben communicatieve kracht. Het was goed om naar Muyinga te reizen en het Community Systems Strengthening (CSS) werk in beelden vast te leggen. We kunnen trots zijn op dit werk en zouden het meer mogen laten zien, verspreiden en presenteren aan onze collega’s in deze sector en andere delen van de wereld, zodat zij ervan kunnen leren en zodat het kan inspireren. Met alleen rapporten lukt dat naar mijn mening niet (meer). Ik hoop dat bijvoorbeeld deze blog, maar ook onze website, een startpunt kan zijn binnen HNTPO om ‘meer te laten zien wat we doen’. In de nabije toekomst zullen we waarschijnlijk gaan werken met een wereldwijd verbonden kennismanagement systeem waarin beelden, getuigenissen van onze doelgroepen, interviews en filmpjes dominanter aanwezig zullen zijn dan geschreven rapporten. In Amsterdam ontwikkelen mijn collega’s nu zo’n systeem en als het aan de nieuwe Afrikaanse internetgeneratie ligt, kan ik me voorstellen dat het niet lang meer duurt voordat ze het ook op ons werkterrein in Centraal en Oost Afrika gebruiken.

 

Met vriendelijke groet,

Marieke van der Vliet.


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt.   


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen