Choose language:
head image

‘Mutual learning’

“There is no universal understanding of what knowledge is. We all ‘know’ the world through a combination of our education, culture, language and belief, and just as importantly, our actual physical realities, gender and socio-economic environment. How life is known, is how it is experienced and understood. For anyone dealing with ‘knowledge’ the question is how to act effectively in an environment of multiple knowledges”. (Powell, M. (2006). Which Knowledge? Whose reality? An overview of knowledge used in the development sector. Development in Practice, 16 (6), 518-532.)

Als je dit citaat toepast op mensen in een organisatie, zou je kunnen zeggen dat al deze ‘knowledges’ individuen zijn. En ieder individu brengt bepaalde vaardigheden, expertise, ervaringen, overtuigingen en waarden in de organisatie. En ieder individu leert. We zijn eigenlijk continu aan het leren. In het Kennismanagement (KM) project dat ik hier in Centraal & Oost Afrika coördineer, is één van mijn doelen het individuele leren te linken aan het leren als organisatie. Maar hoe word je een lerende organisatie? Ten eerste moet de organisatiecultuur het leren en reflecteren ondersteunen, anders zullen nieuwe methoden, instrumenten en systemen niet werken. Managers en coördinatoren spelen hierin een sleutelrol; zij kunnen het proces beïnvloeden en dienen continu betrokken te zijn. Om KM activiteiten en processen in ons Burundi programma te implementeren hou ik het managementteam regelmatig op de hoogte over het project en vraag ik hun actief betrokken te zijn ten aanzien van de KM strategie die afgelopen september door de medewerkers is ontwikkeld.  

In een organisatie waar KM en de leeragenda een nieuwe aanpak vormt, en waar nog geen duidelijke leercultuur en leerstrategie bestaat, is het echter niet eenvoudig om de organisatie als geheel te stimuleren samen te leren. Het vereist inzicht in wat we eigenlijk in de praktijk doen en wat de leeractiviteiten stimuleert of blokkeert. Eén van de onderdelen voor succes is de samenwerking in het team te versterken. Kennis wordt namelijk gecreëerd door communicatie en sociale interactie. Daarom zijn er meer fysieke meetings nodig binnen de afdelingen en tussen verschillende (veld)kantoren. In ons technisch team hebben we dat bereikt door wekelijkse meetings te organiseren om onze planning te bespreken en elkaar te updaten over wie waaraan werkt. Daarnaast hebben we onlangs een maandelijkse meeting ingesteld om het werk te evalueren, te bespreken en te reflecteren. Dit zal het team helpen om van elkaar te leren: ook wel ‘mutual learning’ genoemd. Om van elkaar te kunnen leren is een systematische integratie van reflectie nodig en goed management van organisationele processen. 

Om de interactie in het team te stimuleren en mutual learning ook op een andere manier te stimuleren binnen de organisatie, hebben we de ‘vendredi sportif’ opgezet, de ‘sportieve vrijdag’. Elke vrijdagmiddag als het werk gedaan is, gaan we samen sporten waardoor we de team spirit en samenwerking kunnen versterken. Eén keer per maand zullen we de vrijdagmiddag gebruiken om een gezamenlijk thema te bespreken en plenaire discussie te hebben. Team meetings, sporten, communicatie, samenwerking, reflectie op wat we doen, wat we observeren en ervaren: het zijn allemaal ingrediënten voor een leercultuur. Ik hoop dat met deze meetings en sportactiviteiten we sterkere relaties bouwen binnen de organisatie, waardoor medewerkers elkaar beter begrijpen en steunen, én van elkaar kunnen leren. Want uiteindelijk begint en eindigt verandering met relaties. Het organisationele leren zal niet lukken als het niet ook de menselijke kant van de organisatie erkent!

 

Met vriendelijke groet,

Marieke van der Vliet

 


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

 

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

 

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt. 

    

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen