Choose language:
head image

‘De HR en IT benadering van Kennis Management’

Binnen Kennismanagement (KM) zijn er twee benaderingen, elk met hun eigen kijk op hoe KM succesvol kan zijn. Als eerste is er de Human Resources (HR)-benadering die gericht is op HR gerelateerde oplossingen voor KM, zoals training en werkcultuur. Ten tweede is er de IT-benadering die kennisdeling ziet in IT oplossingen zoals kennisdatabases, zoekmachines en samenwerkingsplatforms. Vanuit mijn ervaring denk ik niet dat de ene benadering beter is dan de andere. In plaats daarvan zou ik beide benaderingen willen omarmen voor een succesvolle implementatie van KM binnen HealthNet TPO.

Dit betekent dat we eerst moeten zorgen voor de benodigde organisatorische en humane voorwaarden om tot kennisdeling te kunnen komen; zoals een vertrouwenssfeer creëren en erkenning van de bijdrage van medewerkers aan het ontwikkelen van interventieprogramma’s. Daarvoor dient een cultuuromslag plaats te vinden met steun van het management team en de HR manager. Aan de andere kant zal een goed KM plan moeten rusten op een adequate IT-infrastructuur voor kennisdeling en krachtige KM processen. Deze infrastructuur functioneert als katalysator die het kennisdelen faciliteert door medewerkers eenvoudig toegang te geven tot relevante informatie middels een gebruiksvriendelijk KM systeem, sociale media of (virtuele) ‘Communities of Practice’.

Om dit te laten slagen moet een kennismanagement systeem beide benaderingen combineren. Geïsoleerd zal elke benadering slechts een deeloplossing vormen voor KM voorwaarden. KM moet worden geaccepteerd door de organisatie en vereist zowel zachte (HR) als harde (IT) benaderingen.

Aan de zachte kant zal HR de organisatie helpen het doel van het kennismanagement systeem te formuleren. Veel te vaak, zo laat onderzoek zien, omarmen organisaties IT technologieën voordat ze de barrières in de werkcultuur hebben geïdentificeerd. Om een KM implementatieproces te faciliteren is hulp van het management team en de HR manager nodig om te zorgen dat het in lijn is met de missie, arbeidsvoorwaarden en werkethiek binnen de organisatie. Deze zouden idealiter allemaal gericht moeten zijn op het creëren van een omgeving waarin kennis wordt gedeeld en gebruikt.  

De KM coördinator in samenwerking met de programmacoördinatoren, de HR manager en de IT medewerker moet een cultuur verzorgen waarin de juiste informatie naar de juiste mensen op het juiste moment vloeit. Een goed HR beleid kan hierbij helpen door impliciete kennis te transformeren naar expliciete kennis door middel van training; organisaties moeten de vaardigheden van medewerkers, competenties en carrières helpen opbouwen. Aan de harde kant moeten IT systemen deze werkcultuur ondersteunen door de infrastructuur te creëren waarin toegang is tot informatie en waarin men elkaar kan vinden in de virtuele ruimte om actief informatie en kennis uit te wisselen.

Een effectief KM plan besteedt daarom evenveel aandacht aan zowel de HR als de IT afdelingen, maar in samenspraak met medewerkers die werken aan de inhoud van onze programma’s en waar de meeste van onze kennis wordt opgedaan en gecreëerd. In mijn ogen heeft KM dus een inter-organisatorische functie en verbindt de verschillende afdelingen. In het nieuwe organigram van het Burundi kantoor is mijn positie in het midden geplaatst, tussen de inhoudelijke staff en HR en dichtbij IT. Ik voorzie dat het ‘verbinden’ hierdoor zal verbeteren, waardoor het ‘leren’ gemakkelijker kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Marieke van der Vliet

 


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt. 

IT-benadering

 

 HR-benadering

 

Kennis delen


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen