Choose language:
head image

‘Werken als een team kan je leren’

Een team dat tastbare resultaten levert in het veld en dat gebaseerd is op samenwerking, vertrouwen, effectiviteit en transparantie. Dat is wat ik zou willen bereiken in Burundi. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien daadwerkelijk teamwerk vereist dat gevestigde patronen en gewoontes die mensen hebben moeten veranderen. Hoe zorg ik daarvoor? Literatuur over kennismanagement biedt interessante inzichten en methodes over hoe gedrag te veranderen.

Gedragsverandering heeft als doel uitdagingen van het team op te lossen of het team naar een hoger niveau te brengen. Als ik daarnaar kijk, denk ik dat voor onze organisatie allebei de doelen belangrijk zijn. Om de nieuwe kennismanagement (KM) aanpak te laten wortelen in de dagelijkse bezigheden van medewerkers, gaat het erom het gedrag van mensen te veranderen om de voordelen van KM ten volste te benutten.

Wat ik heb geleerd van de literatuur is dat de verbeteringen in teamwerk toenemen wanneer teamleden hun eigen strategie voor gedragsverandering ontwikkelen, in plaats van gewoon de strategie uit te voeren die hen opgelegd is door ‘de baas’. Bovendien werkt gedragsverandring het best als er doelen gesteld worden die duidelijk resultaatgericht zijn, ofwel, als medewerkers een specifieke taak hebben die op een bepaald moment af moet zijn.

Het ultieme doel van de evenementen/programma’s die worden georganiseerd om gedragsverandering te bewerkstelligen om teamwerk te verbeteren, is communicatie tussen collega’s te vergroten en om de effectiviteit van het teamwerk te vergroten. Dit soort gedrag kan worden opgeroepen door wedstrijden te organiseren of samen te sporten. Uiteraard zijn de KM spellen en teambuilding oefeningen, zoals de sportieve vrijdag, niet een doel op zichzelf, maar maken zij onze medewerkers bekend met het oplossen van problemen als een team, en het leren dat problemen samen eenvoudiger op te lossen zijn dan alleen. Het achteraf bespreken van de ervaringen in team meetings en het toepassen ervan in het dagelijkse werk kan het begin zijn van de gedragsverandering.

Het is interessant om onze teams te vragen: ‘Hoe goed doen we het samen als een team?’ en ‘Hoe goed zouden we het moeten doen als het aankomt op samenwerken als team?’ Voordat een teambuilding proces gestart wordt is het belangrijk te bepalen of het team zelf de behoefte of urgentie voelt om te verbeteren. Als het resultaat is dat het team inderdaad een gat ervaart tussen de huidige effectiviteit en de benodigde effectiviteit van het team, kun je verder gaan met de volgende stap.

Marshall Goldsmith en Howard Morgan (‘Team Building without Time Wasting’) starten met de vraag: “‘If every team member could change two key behaviours that would help us close the gap between where we are and where we want to be, which two behaviours should we all try to change?”. Nadat alle geselecteerde gedragingen genoteerd zijn, moet het team de gedragingen prioriteren en bepalen welk gedrag het belangrijkste is om te veranderen bij alle teamleden. Wanneer het team het hierover eens is, moeten ze ook reflecteren en bespreken welke persoonlijke gedragingen ze willen veranderen ten behoeve van het teamwerk. Uiteindelijk heeft het team dan besloten over een gemeenschappelijke gedraging en een persoonlijke voor ieder teamlid. Het team krijgt vervolgens de taak om maandelijks korte (5 min) vragenrondjes te houden om elkaar aan te moedigen de gedragsveranderingen te laten zien. Na 6 en 12 maanden kan een facilitator een mini-survey houden om het op te volgen en te bekijken hoe het team nu effectiever presteert.

Met vriendelijke groet,
Marieke van der Vliet


Marieke van der Vliet - Knowledge Management Coordinator voor het Grote Merengebied bij HealthNet TPO

Achtergrond: Marieke heeft een achtergrond in Internationale Betrekkingen(Universiteit van Groningen) en Ontwikkelingsstudies (CIDIN, Nijmegen). Voordat ze bij HealthNet TPO kwam werken, heeft zij voor de Nederlandse NGO’s Maatwerk bij Terugkeer (als Programme Officer) en VluchtelingenWerk Nederland (als International Officer) gewerkt.

Op dit moment is Marieke gestationeerd in Bujumbura, Burundi, om het door PSO gefinancierde kennismanagement project te coördineren, dat de HealthNet TPO programma’s in Burundi, DR Congo en Zuid Soedan dekt.

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen