Choose language:

Medicus Mundi International Network

“The MMI Network aims to be a living community where members come together voluntarily to share and develop their knowledge, solve common problems and develop joint activities. The MMI Network does not impose leadership, coordination or representation on its members. The MMI members bear the overall responsibility for the MMI Network, its development and its activities.”

Alle leden werken aan het doel “health for all”, dat tot uiting komt  in de gedeelde visie dat toegang tot gezondheid en gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht is. Terwijl we erkennen dat armoede, ongelijkheid, geweld en onrecht aan de basis staan van slechte gezondheid en sterfte in lage-inkomenslanden, zijn de MMI leden ervan overtuigd dat:

  • toegankelijke, eerlijke en betaalbare gezondheidszorg essentieel is voor het verbeteren van wereldwijde gezondheid, ziektebestrijding en het terugdringen van armoede;
  • de grootste uitdaging is om de basiszorg duurzaam en betaalbaar te houden;
  • de hoofdstrategie is om het zorgsysteem als geheel te versterken;
  • de rol van de private non-profitsector essentieel is en in beschouwing moet worden genomen bij het versterken van het zorgsysteem;
  • gebruikers van zorg zouden de mogelijkheid moeten hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling, management en monitoring van het beleid en de zorgverlening. 

Het netwerk ondersteunt de inspanningen van haar leden om ‘gezondheid voor iedereen’ te bereiken. Activiteiten betreffen onder andere internationale lobby en sensitisatie activiteiten, de uitwisseling van kennis en ervaring, het verbeteren van samenwerking en coördinatie van activiteiten, en het stimuleren van de ontwikkeling van gezamenlijk beleid en werkwijzen.

In mei 2010 heeft het netwerk een strategie (PDF) voor 2011-2015 uitgezet waarin de richting van het  MMI netwerk voor de komende vijf jaar in beschreven wordt: "Focus on joint ventures on issues related to health systems strengthening; develop new spaces and tools for sharing know-how and joining forces; focus on joint international advocacy on the WHO; develop new partnerships between NGOs and research institutions."

Zie ook  http://www.medicusmundi.org/en voor meer informatie. 


 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen