Choose language:
head image

"Introductie Wim Overbeeke"

Het is regentijd en het dagelijkse regenbuitje is net gevallen in Bujumbura, de hoofdstad van Burundi. De warmte is uit de lucht gespoeld. Ik ben 2 weken geleden aangekomen en begin al aardig ingeburgerd te raken. Ik ben door de Achmea Zilverpool uitgeleend aan HealthNet TPO...

HealthNet TPO is al sinds langere tijd partner van Achmea en beide partijen willen de samenwerking verder versterken. We gaan samen met de MVO afdeling van Achmea kijken naar de mogelijkheden om micro-financieringsprojecten op te zetten. Dit is de derde keer dat ik voor langere tijd in Burundi ben. Eerst van 1979 tot 1981 in een project van de VN, daarna van 1984 tot 1987 voor Buitenlandse Zaken. Nu ben ik dus na 25 jaar weer terug. In de tussenliggende periode ben ik regelmatig als vrijwilliger hier geweest. Ik ben gekomen om het Burundi-kantoor van HNTPO te managen, bestaande uit 70 mensen, waarvan de helft in het binnenland zit. Daar worden de eigenlijke projecten uitgevoerd.

Burundi heeft veelal dezelfde problemen als Rwanda. Hoewel het minder bekend is, zijn ook hier in de periode 1995-2005 veel slachtoffers gevallen. Daarnaast zijn veel mensen het land ontvlucht die na het ondertekenen van de vredesakkoorden weer zijn teruggekomen. Het land dat zij vroeger hadden wordt nu echter door anderen bewerkt. Voor Afrikaanse begrippen is Burundi een dicht bevolkt land: bijna 9 miljoen mensen op een oppervlakte kleiner dan Nederland. En die mensen leven bijna allemaal van de landbouw. Burundi is dan ook één van de armste landen van Afrika: tweederde van de bevolking leeft van minder dan 1 euro per dag en de gemiddelde levensverwachting is 50,4 jaar.

In Burundi voert HealthNet TPO projecten uit op het gebied van versterking van zorgsystemen (middels ‘Performance Based Financing’ en hopelijk binnenkort ook (ziektekosten)verzekeringen), opbouw van gemeenschapstructuren en geestelijke gezondheidszorg (voor kinderen en teruggekeerde vluchtelingen). Voormalige vluchtelingen hebben veel problemen: een slechte verstandhouding met de huidige bewoners, grondconflicten, wederzijdse beschuldigingen van tovenarij, stigmatisering door de huidige bewoners, gebrek aan landbouwgrond en vertrouwen in lokale autoriteiten, onderwijsproblemen voor kinderen, stigmatisering op school, gebrek aan huisvesting, etc. Door middel van onder andere sociotherapie kunnen we problemen oplossen en zijn daar succesvol in. In één van de dorpen waren twee duidelijk van elkaar (etnisch) gescheiden buurten. Door onze aanpak zijn daar de grondconflicten grotendeels opgelost. Ook hebben bewoners landbouwgrond - en in sommige gevallen zelfs zaaigoed - aan de nieuwkomers gegeven, zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan en wordt er geholpen bij het bouwen van huizen. Ook op het gebied van seksueel geweld, gevolgen van AIDS, familieplanning, schoolverlaters en psychische zorg heeft onze aanpak resultaten gehad.

De afgelopen 2 weken heb ik met alle medewerkers in Bujumbura gepraat. Komende 2 weken ga ik de kantoren in het binnenland bezoeken. Verslag daarvan de volgende keer.


Wim Overbeeke – Country Director Burundi bij HealthNet TPO

Achtergrond - Wim studeerde Internationale Betrekkingen en Economie (Vrije Universiteit) en voordat hij bij HealthNet TPO kwam, heeft hij gewerkt voor Achmea (Sociale Zekerheid, Vitale, Syntrus en Grootzakelijke klanten), het UWV, DGIS (Burundi) en de ILO (Burundi en Benin) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Wim door Achmea uitgeleend aan HealthNet TPO in Bujumbura om het lokale kantoor te managen, nieuwe (verzekerings)projecten op te zetten, DCR voor te zitten en HealthNet TPO te representeren in de DCR stuurgroep.

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen