Choose language:
head image

"Inkomensverzekeringen in Burundi"

Wederom heb ik veel reacties gehad op m’n laatste blog. Veel vraag was er naar een wat meer inhoudelijk stuk over de relatie van HealthNet TPO met het werk binnen Achmea. Daarom hieronder een bijdrage over hoe we samen met de Achmea Foundation werken aan verzekeringsoplossingen op het platteland...

Inkomensverzekeringen in Burundi
Als iemand ernstig ziek wordt, moet een arm gezin in Afrika een groot deel van de beschikbare middelen aanwenden om de benodigde zorg te krijgen. Vaak is die erg duur. En wat erger is, zij kunnen het gezin en haar toekomstmogelijkheden ernstig hinderen: kostbare bezittingen (vee, land) moeten worden opgeofferd. Of er ontstaan zware lasten voor de terugbetaling van schulden, die vaak nog lang doorlopen nadat de gezondheidsproblemen al lang weer zijn opgelost.

Schulden maken om zich te laten behandelen
Uit een recent onderzoek van de International Labour Organization (ILO) blijkt dat 82% van de zieken op het platteland van Burundi zich genoodzaakt ziet schulden te maken of een gedeelte van hun bezit te verkopen om zich te kunnen laten behandelen. Daarnaast zijn in fragiele staten en post-conflict gebieden zoals Burundi, de structuren op het gebied van gezondheidszorg vaak niet in staat de gevraagde zorg te leveren.

Allerarmsten toegang bieden tot medische zorg
Achmea en HealthNet TPO hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van micro-health-insurance modellen die ook in fragiele staten toepasbaar zijn, en die de allerarmsten toegang tot medische zorg moeten bieden. In het project zullen deze modellen worden toegepast. Dat moet leiden tot een toename van de toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen in de gemeenschappen waarin we actief zijn in de provincies Gitega, Makamba en Muyinga (Oost-Burundi).

Barrières voor ontwikkeling worden weggenomen
De zorgverzekering maakt deel uit van een groter pakket aan ‘inkomensbeschermingsverzekeringen’, waarin ook gewas- en veeverzekeringen zijn opgenomen. Door dit integrale aanbod worden worden barrières voor ontwikkeling weggenomen en wordt de plattelandsbevolking in staat gesteld nieuwe landbouwtechnieken te introduceren en daarmee inkomsten te verhogen, zonder dat daarbij voor hen te hoge en/of ondraagbare risico’s ontstaan. Met de hogere inkomsten wordt het mogelijk ook de benodigde middelen vrij te maken voor het kunnen afsluiten van (zorg)verzekeringen.

Introductie van diensten zijn nieuw in dit programma
Door introductie van microverzekeringen wordt een structurele oplossing gevonden voor problemen die voortvloeien uit armoede en klimaat gerelateerde risico’s. Nieuw in dit programma is dat door de introductie van dienstencomponenten in het verzekeringspakket geprobeerd wordt de drempels voor het afsluiten van verzekeringen te verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan family-planning, geimpregneerde muskietennetten, kindervoeding (lokale Brinta), preventieve vaccinatie van vee, voedingsvoorlichting (démonstration des arts culinaires), voorlichting op gebied van hygiëne, opslag van oogst en zaden, toegang tot micro-finance. Daarnaast overtuigen we de verzekerden om hun polissen te verlengen, ook in het geval ze het afgelopen jaar geen schade/kosten hebben gehad.

Herstellen van het vertrouwen in de gemeenschappen is het belangrijkste
Het belangrijkste in dit project is misschien nog wel dat we door middel van het systeem van coöperatieve verzekeringen bijdragen aan het herstellen van het vertrouwen in de Burundese gemeenschappen. Vertrouwen dat gedurende het langdurige interne conflict heel zwaar beschadigd is geraakt. 


Wim Overbeeke – Country Director Burundi bij HealthNet TPO

Achtergrond - Wim studeerde Internationale Betrekkingen en Economie (Vrije Universiteit) en voordat hij bij HealthNet TPO kwam, heeft hij gewerkt voor Achmea (Sociale Zekerheid, Vitale, Syntrus en Grootzakelijke klanten), het UWV, DGIS (Burundi) en de ILO (Burundi en Benin) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Wim door Achmea uitgeleend aan HealthNet TPO in Bujumbura om het lokale kantoor te managen, nieuwe (verzekerings)projecten op te zetten, DCR voor te zitten en HealthNet TPO te representeren in de DCR stuurgroep.

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen