Choose language:
head image

Veiligheidsupdate vanuit Wau, Zuid Soedan

In 2012 was er een sterke toename van geweld en gevechten in Zuid Soedan. Het hoogtepunt was in de maand april, met overal de vrees voor opnieuw een intense oorlog tussen Zuid Soedan en Soedan. Zoals de meeste nieuwsberichten u zullen informeren, komen de conflicten voort uit het afbakenen van de betwiste grensregio’s, de hoeveelheid die Zuid Soedan zou moeten betalen om gebruik te maken van de Soedanese oliepijpleiding, de vordering van de Abyei regio, beschuldigingen van steun aan rebellengroepen en de moeilijke situatie van vluchtelingen aan beide kanten. Daarnaast is er ook nog de ingewikkelde en rijke historische context waarin deze conflicten plaats vinden…

Ondanks de VN-oproep om de gevechten te staken en de ontstane vredesbesprekingen, waren er in mei aanhoudende bombardementen in bepaalde grensregio’s, tot grote woede van de internationale gemeenschap. Deze ontwikkelingen roepen de vraag op: zal het vechten en het geweld weer opnieuw oplaaien? Is een grootscheepse oorlog onvermijdelijk gezien de geschiedenis en grote economische gevolgen van de huidige situatie? Zullen de vredesbesprekingen leiden tot vrede tussen de beide Soedans?

Deze vraag is natuurlijk moeilijk te beantwoorden, als we nou maar in de toekomst konden kijken... De meningen in Zuid Soedan verschillen: sommigen zeggen dat er geen oorlog zal komen, andere zeggen dat de grensregio’s nog vele jaren zullen blijven botsen, terwijl weer anderen voorspellen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het geduld voor vredesbesprekingen op is en er oorlog ontstaat. Waar hopen de mensen in Zuid Soedan op? Is er nog hoop in Zuid Soedan?

Velen ‘willen’ bijna een oorlog, vanuit de diep gewortelde woede ten opzichte van Soedan en het niet willen dat Soedan op wat voor manier dan ook kan profiteren van Zuid Soedan’s rijkdommen. Sommigen willen vrede om eindelijk die vreedzame natie te kunnen stichten, wat nog veel aandacht en inspanning vereist voordat ontwikkeling kan plaatsvinden. De schokkende stemming lijkt te zijn dat de meeste er klaar voor zijn om weer oorlog te voeren, en dat zij niet gechoqueerd raken van het idee dat de oorlog elk moment opnieuw zou kunnen beginnen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met een ander aspect van dit ingewikkelde conflict: de stammen en verschillende etnische groeperingen in Zuid Soedan. Met ontelbare verschillende etnische groeperingen is het een welbekend feit dat veel van hen niet met elkaar op kunnen schieten; zelfs de formatie van de nieuwe natie kan dat gat niet zo snel overbruggen.

In de operationele gebieden van HealthNet TPO is de situatie inmiddels weer ‘normaal’ wat betreft de uitvoer van activiteiten. In alle provincies waarin we werken is de situatie veilig genoeg om werkzaam te zijn als voorheen, met inachtneming van de gebruikelijke voorzichtigheid en voortdurende toepassing van onze standaard procedures van paraatheid. Daarnaast moet niet vergeten worden dat veiligheid de verantwoordelijkheid is van iedereen, niet alleen van de veiligheidsmedewerkers of –procedures. We werken met de hoop van op handen zijnde vrede voor Zuid Soedan, terwijl we het land blijven steunen in haar doel om basiszorg te verlenen aan iedereen.


Aletta Jansen – Organisational Development Officer at HealthNet TPO.

Background: Social geography and psychology (BA), international development studies (MSc). Currently Aletta is stationed in Wau, South Sudan, to support the HealthNet TPO field office. She also functions as the regional security focal person for three states (Western Bahr El Ghazal, Northern Bahr el Ghazal and Warrap) where some 40 staff members are based and 6 bases are located. 

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen