Choose language:
head image

Het verzamelen van gezondheidsinformatie in Zuid Soedan

Het verzamelen van gezondheidsinformatie lijkt eenvoudig voor mensen die leven in de wereld van computers, netwerken, betrouwbare electriciteit en goed opgeleide doktoren: je gaat naar je kliniek, de assistente noteert wat persoonlijke informatie om je te registreren; je wacht op de dokter; de dokter behandelt je en tikt wat aantekeningen in de computer. Achter de schermen reist jouw gezondheidsinformatie (en dat van ieder ander) door electrische bedrading  naar ingewikkelde digitale databases, waarna epidemiologen de data reviewen en zorgvuldig de klinische zorg of het zorgbeleid bijsturen.

In een onderontwikkelde setting zoals Zuid Soedan, zijn de dingen compleet anders. Er zijn geen computers of gedeelde databases. Er is niet eens electriciteit of een mobiel netwerk in de meeste zorgklinieken. Er zijn geen doktoren, aangezien de klinieken meestal gerund worden door ‘community health workers’ die slechts drie tot zes maanden training krijgen voordat ze een compleet zorgcentrum gaan runnen. De wegen naar sommige van deze klinieken zijn tijdens het regenseizoen over het algemeen onbegaanbaar.

Iedereen die de kliniek bezoekt wordt op 1 regel ingeschreven in het zogeheten ‘register book’. Deze enkele regel bevat de naam, leeftijd, geslacht, symptomen, diagnose en de uitkomst van de behandeling van de patient.

Om gegevens te verzamelen op bevolkingsniveau, zit bij iedere kliniek iemand die  één voor één de indicatoren telt uit het register book die nodig zijn voor het maandelijkse rapport (bijvoorbeeld aantallen in de polikliniek, prenatale zorg of de HIV afdeling). De indicatoren kunnen het aantal malariagevallen, of het aantal diarree gevallen van kinderen onder de vijf van die maand zijn. Dit hele proces wordt het ‘Health Management Information System’ (HMIS) genoemd.

Hoewel het zo eenvoudig klinkt, verloopt deze manier van gezondheidsinformatie verzamelen erg moeizaam en is het uiteraard zeer arbeidsintensief. Het tellen kan uren duren elke maand en is erg foutgevoelig. Niet iedere kliniek kan het maandelijkse rappot op tijd aanleveren aangezien de afstanden groot zijn en de klinieken zelf verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van het (fysiek) afleveren van het maandelijkse rapport aan de County Health Department. De meeste klinieken hebben geen eigen fondsen om de rapporten te kunnen afleveren. Sommigen kunnen de County Health Department niet eens bereiken doordat de wegen helemaal zijn weggespoeld tijdens het regenseizoen.  

De County Health Department is nog aan het leren hoe ze een sterk ‘Health Management Information System’ kunnen neerzetten. Net zoals het nieuw gevormde land, is ook de techniek en het systeem om deze informatie te verzamelen nieuw voor hen. Het Dutch Consortium for Rehabilitation (DCR) heeft onder MFS-II financiering fondsen beschikbaar gesteld om de capaciteit van de County Health Departments te ontwikkelen zodat zij hun maandelijkse raporten beter kunnen verzamelen en verwerken.

Door o.a. HealthNet TPO is bij de County Health Department en de zorgklinieken onderzocht waar de meeste behoefte aan is om de kwaliteit van data te verbeteren. Er is vastgesteld dat er training nodig is voor de County Health Department aangaande computervaardigheden om de software te kunnen gebruiken die nodig is voor het  verzamelen van de data (District Health Information Software – DHIS). Daarnaast is een opfriscursus nodig voor medewerkers in de zorgklinieken om hun begrip van de indicatoren te vergroten, evenals vertaalde versies van de register books en een maandelijkse rapportage voor degenen die alleen Arabisch spreken. Het aanpakken van dit soort details betekent steeds een kleine verbetering voor het systeem en degenen die het gebruiken.

HealthNet TPO heeft een aantal belangrijke bijdragen geleverd aan het HMIS in Zuid Soedan sinds het begin van de inspanningen bij het Ministerie van Volksgezondheid begin 2012. Zo hebben er trainingen plaats gevonden om computervaardigheden bij de County Health Department te verbeteren en is er individuele één-op-één begeleiding gegeven om de kwaliteit van de data te kunnen beoordelen en te bepalen hoe zij veranderingen kunnen aanbrengen in de manier waarop de data in de klinieken wordt geteld. Er is een feedback systeem geïntroduceerd dat binnenkort geïmplementeerd zal worden en in juli staat een HMIS opfriscursus gepland waarvoor alle medewerkers van de klinieken naar Wau zullen komen om te leren wat het Ministerie van Volksgezondheid van hen verwacht wat betreft kwalitatieve data.  

Aan het eind van dit jaar zullen het Ministerie van Volksgezondheid, de County Health Departments en de medewerkers van de klinieken de tools krijgen die zij nodig hebben om gezondheidsinformatie van hoge kwaliteit te kunnen produceren. De volgende stap is het gebruiken van die data om de juiste beslissingen in volksgezondheid te maken, wat uiteindelijk levens zal redden en de gezondheid van mensen die dagelijks gebruik maken van deze klinieken zal verbeteren.

Wordt vervolgd...!


Oren Jalon – Health Management Information Systems (HMIS) Advisor

Background: Oren has a B.Sc. in Biochemistry (University of Ottawa, Canada) and a M.Sc. Epidemiology (University of London School of Hygiene and Tropical Medicine). Oren has worked across several health sectors including HIV, cancer, and diabetes.  Before working at HealthNet TPO, he was establishing surveillance systems to monitor malaria in Liberia. Currently Oren is working in Wau, South Sudan to improve the HMIS of the Ministry of Health for the State of Western Bhar el Ghazal.  

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen