Choose language:
head image

Achmea Foundation financiert nieuw micro-verzekeringsproject in Burundi

Afgelopen week was ik even terug in Nederland voor overleg bij HealthNet TPO en Achmea. Net voor mijn vertrek kreeg ik al de eerste signalen dat het projectvoorstel voor micro-verzekeren in Burundi door het bestuur van de Achmea Foundation was goedgekeurd. Daar zijn we om meerdere redenen ontzettend blij mee…

Het mooie van de goedkeuring is namelijk dat we daarmee in aanmerking kunnen komen voor aanvullende financiering van het Agentschap van het ministerie van economische zaken in het kader van Privaat-Publieke Partnerships. Samen met Achmea, Agriterra (Landbouw Universiteit Wageningen) en HNTPO hebben we een projectaanvraag uitgewerkt die daar nu ter beoordeling ligt. Met deze projectaanvraag zou, door de financiële inbreng van de betrokken partners, een extra budget van bijna 2 miljoen EUR beschikbaar kunnen komen. De eerste horde (organisatorische beoordeling) is al genomen. De volgende horde (beoordeling van de verkorte projectaanvraag) volgt half september. Als die goed is - en daar heb ik alle vertrouwen in - gaan we voor de finale ronde. Als dit allemaal lukt hebben we echt een fantastisch project met een budget dat heel veel mogelijkheden biedt.

Door deze additionele aanvraag kunnen we nog niet met het eigenlijke project beginnen. Alle uitgaven die namelijk vóór een eventuele goedkeuring worden gedaan, tellen niet mee bij de verdubbeling. Daarom kunnen we, hoe graag we dat ook willen, nog niet met het project van start. Er zal straks ook weer een beroep gedaan worden op Achmea medewerkers, maar voor welk type deskundigheid is nog niet helder. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat twee keer per jaar twee medewerkers een week naar Burundi komen. Zij zullen na een korte kennismaking in Bujumbura vooral in het binnenland verblijven om dicht op de activiteiten in het veld te zitten.

Daarnaast ben ik tijdens mijn verblijf door de manager van de Zilverpool, Josje Frietman, verrast met de felicitaties en toebehoren voor mijn 25 jarig jubileum bij Achmea. Gezien het feit dat ik op de jubileumdatum zelf niet in Nederland was, heb ik helaas geen receptie kunnen organiseren zoals gebruikelijk. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb gemaakt door te vragen het daarvoor beschikbare bedrag over te maken naar de solidariteitskas van HNTPO in Burundi.

Tot slot is ook de aanvraag van IT-uitrusting voor de HNTPO-kantoren in Burundi afgerond. De spullen komen vandaag aan in Amsterdam en zullen vanaf daar naar Burundi worden opgestuurd. Daar zijn we heel erg blij mee, want een aantal computers dateerde nog uit de vorige eeuw (het stenen computer tijdperk).

Met HNTPO heb ik afgesproken dat ik vanaf nu 1 keer in de 3 maanden naar Nederland terugkom voor overleg. Dat geeft tegelijkertijd de mogelijkheid voor overleg met het Achmea thuisfront over het project.


Wim Overbeeke – Country Director Burundi bij HealthNet TPO 

Achtergrond - Wim studeerde Internationale Betrekkingen en Economie (Vrije Universiteit) en voordat hij bij HealthNet TPO kwam, heeft hij gewerkt voor Achmea (Sociale Zekerheid, Vitale, Syntrus en Grootzakelijke klanten), het UWV, DGIS (Burundi) en de ILO (Burundi en Benin) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Wim door Achmea uitgeleend aan HealthNet TPO in Bujumbura om het lokale kantoor te managen, nieuwe (verzekerings)projecten op te zetten, DCR voor te zitten en HealthNet TPO te representeren in de DCR stuurgroep. 

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen