Choose language:
head image

Wageningen UR

In september 2012 zijn Achmea, HealthNet TPO en Wageningen UR een innovatief project gestart voor de wederopbouw in Burundi. Door de expertise van deze drie organisaties te combineren, kan daadwerkelijk een verschil worden gemaakt. Zie ook de aankondiging van het project: Nederlands Consortium werkt aan wederopbouw Burundi.

De missie van Wageningen UR is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met meer dan 30 vestigingen (in Nederland, Brazilië Ethiopië en China), 6.500 medewerkers en 12.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van de Wageningen-aanpak.


 

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen