Choose language:

Voorstel micro-verzekeren in de top-10

In mijn vorige blog vertelde ik over ons nieuwe verzekeringsproject. Afgelopen woensdag stond ik op het punt om naar het vliegveld van Bujumbura te gaan om naar Nederland te reizen, toen ik werd gebeld door de Nederlandse ambassade met het geweldige nieuws dat we zijn uitgenodigd om een “full proposal” in te dienen voor dat project.

“Fanning in the spark” in de top 10
Er zijn meer dan 100 projectvoorstellen ingediend, waarvan 35 nu een uitgewerkt voorstel mogen indienen. Ons voorstel heeft een score gekregen waarmee we in de top 10 staan. Een fantastische prestatie waar we heel erg blij mee zij. Toen ik in Nederland was ben ik dan ook meteen naar Achmea gegaan om de vervolgstappen te bespreken en later die week al een vergadering gehad met Alterra/ Wageningen Universiteit, HealthNet TPO en Achmea MVO. We moeten nu hard aan de slag om het voorstel uit te werken. Vòòr 1 december moet alles klaar zijn. Heel mooi te zien hoe enthousiast iedereen over het voorstel is.  

In Burundi is dat niet anders. Vorige week hebben we in Bujumbura een mini-seminar over micro-verzekeren georganiseerd. Ook daar was iedereen razend enthousiast. Ik heb een hele tijd staan praten met de directeur-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken. Hij was vooral heel erg gecharmeerd van de combinatie inkomensverzekering-inkomensverbetering. Ook allerlei donoren zijn erg positief over onze aanpak (België, Duitsland, VN) en zijn bereid om te kijken in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden zijn.

Naast het verzekeringsvoorstel zijn er andere positieve ontwikkelingen op het acquisitie front. In oktober gaan we starten met een door Unicef gefinancierd project voor kwetsbare kinderen en wezen. Verder zijn we erg ver met een Zwitserse NGO over een project voor ‘Performance Based Financing’ binnen de gezondheidszorg in de provincie Gitega. Tot slot zijn er heel positieve reacties op ons projectvoorstel over sexueel reproductieve gezondheid en rechten (familyplanning en gender based sexual violence).

Nog eens naar het binnenland
De week voor mijn vertrek naar Nederland ben ik overigens nog een keer naar de binnenlanden geweest. In de eerste plaats om de ronde van voortgangsgesprekken in de Compas-cyclus af te ronden. Daarnaast ook om een aantal activiteiten te bezoeken. Ik ben onder andere aanwezig geweest bij een vergadering van een comité collinaire de santé in Vugizo hoog in de bergen bovenop de crête Congo-Nil  (zie foto’s).

Meer dan 30-jaar geleden heb ik daar een onderzoek gedaan naar werkgelegenheid in de informele sector. Was heel mooi om te zien dat vooruitgang heel goed merkbaar is. De infrastructuur is wezenlijk verbeterd: administratieve gebouwen, scholen, zorgcentra, wegen, etc. Daarnaast worden de mensen door onze aanpak nu ook gestimuleerd om zelf hun problemen aan te pakken. Maar wat blijft is de armoede: er is nauwelijks geld om de gezondheidszorg te bekostigen. Het centre de santé (zorgcentrum) dat ik bezocht was heel slecht uitgerust. Het laboratorium was een puinhoop (zie foto) en de microscoop deed het alleen met heel veel kunstgrepen. Maar geld om te verbeteren is er niet. De regering heeft net een ‘carte d’assistance médicale’ geïntroduceerd, maar die kost iets meer dan anderhalve euro…. per gezin…per jaar… ! Het is duidelijk dat je daar niet veel zorg voor kunt krijgen. Desondanks klagen ook daar veel mensen over de hoogte van hun zorgpremie en zeggen die anderhalve euro niet te kunnen opbrengen.

Weer naar Congo
Volgende week zondag vlieg ik weer terug. Eerst naar Kampala (Oeganda) met een groep Nederlandse journalisten die het HealthNet TPO project in Congo willen bezoeken. Daarna met de auto (13 uur rijden) naar Lubero (Nord Kivu). Het is daar erg onrustig op dit moment. Mijn vrouw Edith was begin deze week op haar Oxfam Novib kantoor in Goma (iets meer naar het zuiden), maar daar werd erg veel geschoten. We houden de boel nauwlettend in de gaten, en blazen de persreis af als ook maar de minste aanwijzing bestaat dat de situatie niet veilig is. Half oktober ben ik weer terug in Bujumbura!


Wim Overbeeke – Country Director Burundi bij HealthNet TPO

Achtergrond - Wim studeerde Internationale Betrekkingen en Economie (Vrije Universiteit) en voordat hij bij HealthNet TPO kwam, heeft hij gewerkt voor Achmea (Sociale Zekerheid, Vitale, Syntrus en Grootzakelijke klanten), het UWV, DGIS (Burundi) en de ILO (Burundi en Benin) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Wim door Achmea uitgeleend aan HealthNet TPO in Bujumbura om het lokale kantoor te managen, nieuwe (verzekerings)projecten op te zetten, DCR voor te zitten en HealthNet TPO te representeren in de DCR stuurgroep.

Vergadering van een 'comité collinaire de santé' in Vugizo

 

“Centre de Santé” 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen