Choose language:

Minder gedragsproblemen onder jongens door voorlichting aan ouders

Uit recent onderzoek van HealthNet TPO is gebleken dat voorlichting aan ouders helpt om de gedragsproblematiek van Burundese jongens te verminderen. Ook ouders ervaren de sessies als positief en hebben meer vaardigheden om met de problemen van hun kinderen om te gaan.

In het naoorlogse Burundi hebben veel jongeren en kinderen last van gedragsproblemen en emotionele stress. Al eerder is aangetoond dat de relatie met hun ouders hier een rol in kan spelen. Binnen dit pilot-onderzoek is daarom onderzocht of psycho-educatie sessies aan ouders een positieve bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gesteldheid van hun kinderen.

Voorlichting voor ouders
De psycho-educatie is aangeboden aan een groep ouders van kinderen waarbij al eerder psychosociale problematiek is geconstateerd (met een gemiddelde leeftijd 12 jaar en waarvan 60% meisjes). De kinderen zijn over twee groepen verdeeld: 58 kinderen in de interventiegroep werden vergeleken met 62 kinderen in de controlegroep.

Bij de kinderen is onder andere (vooraf en achteraf) het agressieniveau, symptomen van depressie en de ervaren sociale steun gemeten. Ouders van kinderen uit de interventiegroep kregen twee sessies van ongeveer 3 uur waarin zij voorgelicht werden over veelvoorkomende psychosociale en geestelijke problemen van kinderen. Ook kregen zij informatie – en werd gesproken - over strategieën hoe zij met de problemen om kunnen gaan.

Positief effect
Uit de resultaten blijkt dat de sessies een gunstig effect hebben op de vermindering van gedragsproblemen bij de interventiegroep, en dan vooral bij de jongens. Er is geen effect gemeten op de symptomen van depressie of de ervaren sociale steun. Ouders hebben de sessies positief geëvalueerd en noemden hun toegenomen kennis van positieve opvoedstrategieën en geschikte disciplinaire technieken de belangrijkste leerpunten.

Veelbelovende strategie
De conclusies van het pilot-onderzoek zijn dan ook dat een korte interventie van psycho-educatie aan ouders, gegeven door community counselors, een veelbelovende strategie is voor het omgaan met de gedragsproblematiek van jongens die leven in een door geweld getroffen omgeving. Deze interventie blijkt niet zozeer te werken voor sociale en emotionele indicatoren van het stressniveau, en ook niet voor meisjes. Het zou goed zijn een rigoreuze en grootschalige effectiviteitsstudie te doen om deze voorlopige bevindingen bevestigen.

Klik hier voor het volledige artikel (“look inside” button)


Burundese jongens spelen na deelname in het Child Thematic Project


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen