Choose language:

Jaarverslag 2012 online

Ook in 2012 werkte HealthNet TPO aan een geïntegreerde aanpak om de gezondheid van mensen in fragiele staten te verbeteren. In deze gebieden worden mensen steeds armer, wanhopiger en verder uitgesloten. Onze activiteiten en resultaten uit 2012 en onze plannen voor 2013 worden beschreven in ons Jaarverslag 2012.

Een introductie:

Voortdurende uitdagingen en successen in het veld
In Afghanistan heeft de vorming van een zorgstelsel in handen van de overheid, een nieuwe dynamiek gecreëerd tussen HealthNet TPO en de Afghaanse regering: vraagstukken over ontwikkeling, legitimiteit en verantwoording hebben een nieuw niveau van discussie bereikt. De lessen die we hieruit leren moeten worden toegepast in Zuid-Soedan, waar donoren en de nieuwe regering over een ‘New Deal’ onderhandelen met de Verenigde Naties. Deze 'New Deal' moet de institutionele ontwikkeling in zwakke staten verbeteren zodat ze beter in staat zijn de millenniumdoelen te bereiken. In Burundi heeft een nieuwe – multisectoriële - aanpak ter verbetering van levensonderhoud, onderling vertrouwen en gezondheidszorg geresulteerd in een publiek-private samenwerking.

Van noodhulp naar ontwikkeling
Het concept van wederopbouw van gemeenschappen, is centraal komen te staan in internationale samenwerking. De oorspronkelijke missie van HealthNet TPO was om noodhulp om te zetten naar ontwikkeling. Dit is nu urgenter dan ooit. HealthNet TPO past een integrale aanpak toe om die missie te bereiken.

Een voorbeeld van deze aanpak is het levensonderhoud-project in Burundi: we verbinden activiteiten voor gezondheidszorg met groepsmotivatie en verbetering van de landbouwsector. In het verleden hebben laten zien dat we in staat zijn om mensen nieuwe motivatie te laten vinden om voor hun kinderen en zichzelf te zorgen. De volgende stap is om die motivatie positief in te zetten om wederzijdse vertrouwen te herstellen en het dagelijks leven te verbeteren. Door de wederopbouw van gezondheidszorg te combineren met activiteiten die het inkomen verhogen, worden mensen geholpen zich te verbinden met anderen, en gezondheid en vertrouwen terug te winnen.

Financiële tegenslagen
Enkele financiële tegenslagen hebben ertoe geleid dat we de samenstelling en rol van het hoofdkantoor hebben moeten reorganiseren. Door die reorganisatie en de grote inspanningen om overheidssubsidies te verkrijgen, was HealthNet TPO niet in staat om de begrote kantoorkosten door te berekenen aan de projecten. Een andere tegenslag werd veroorzaakt doordat HealthNet TPO ‘hoofdontvanger’ voor de muggennetten in Afghanistan is. Een meningsverschil over de kwaliteit van de netten, veroorzaakte vertraging in het project en een financieel verlies.

Vooruitzichten 2013
In 2013 zal HealthNet TPO het levensonderhoud-project in Burundi uitbreiden en verwachten we substantieel te groeien met onze portfolio in Zuid Soedan, waar de basiszorg wordt uitgebreid met voor moeder- en kindzorg en geestelijke gezondheidszorg. In Cambodja zijn we gestart met een onderzoek naar geweld als sociale indicator voor gezondheid en er zullen programma’s ontwikkeld worden om geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te gaan. In Afghanistan wordt de omvorming van de organisatie naar een onafhankelijke Afghaanse NGO voorbereid. Een zelfde plan is er voor Burundi. Het hoofdkantoor in Amsterdam werkt aan samenwerkingsmodellen waarbij dergelijke nationale NGO’s zich kunnen aansluiten, op basis van gedeelde waarden en drijfveren.

Het financiële vooruitzicht voor 2013 ziet er beter uit dan de afgelopen twee jaar. We hebben een portfolio van getekende contracten van €36 miljoen voor 2013 en 2014, en bij institutionele donoren hebben we nog voor €78 miljoen aan voorstellen ingediend. Nu de dagelijkse financiële en administratieve problemen onder controle zijn, kunnen we sturen op minimale kantoorkosten.

Kortom
Hoewel huidige tijden uitdagend zijn, zal HealthNet TPO ze aanpakken door met een combinatie van nieuwe ideeën en jarenlange ervaring te komen. We gaan door met het herstellen van vertrouwen in verscheurde gemeenschappen en mensen in staat te stellen zichzelf te helpen. We bedanken onze lokale en internationale medewerkers die dit allemaal mogelijk maken en we beschouwen de groeiende omzet als een teken van voortgezet vertrouwen van onze institutionele en private donoren. Dank hiervoor!

Lees het volledige jaarverslag hier  HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen