Choose language:

Afghaanse medewerkers ronden “distance-learning” cursus succesvol af

In maart dit jaar zijn vier Afghaanse medewerkers succesvol geslaagd voor het examen van de cursus “Toegepaste Epidemiologie”. Deze distance-learning cursus is ontworpen en geleid door Martijn Vink, die als epidemioloog op het hoofdkantoor in Amsterdam werkt.

Onderzoekscapaciteit in het veld
Het oorspronkelijke idee kwam van Abdul Ghani, Health Director in Kabul. Hij zag dat onder de Afghaanse medewerkers grote interesse bestond om meer te leren over onderzoekstechnieken. Omdat het praktisch gezien lastig was een langdurige training in Kabul te geven, werd besloten een distance-learning traject op te zetten voor de groep geïnteresseerden.

Aangezien HealthNet TPO een ‘kennisgedreven’ organisatie is, is het ontwikkelen van onderzoekscapaciteit in de projectlanden erg waardevol voor ons werk. Dit helpt binnen het proces van groeien richting onafhankelijkheid in het veld. De cursus bestond daarom uit tien modules, waarin het gehele onderzoeksproces aan bod kwam: van het formuleren van een onderzoeksvraag, naar steekproefmethoden, het ontwerp van vragenlijsten en de organisatie van veldwerk.

Leren op afstand
De studenten werden gevraagd om stukken uit de cursusreader en uit tekstboeken te lezen en tevens werden praktische voorbeelden – specifiek voor de situatie in Afghanistan – gegeven. Bij de modules moesten de studenten steeds verschillende opdrachten maken, die door cursusleider Martijn werden nagekeken. Daarnaast is een blackboard omgeving opgezet en werden discussies via skype gefaciliteerd, zodat de studenten vragen konden stellen en de onderwerpen samen konden bespreken.

Sohrab Safi licht toe: “In het begin was ik niet overtuigd van de effectiviteit van distance-learning, maar deze cursus heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Het navigeren binnen de cursus ging na een paar weken oefenen steeds makkelijker. Persoonlijk vind ik het heel prettig om alle informatie online te krijgen. Ik heb de vrijheid om te kiezen wanneer ik de colleges bekijk en wanneer de opdrachten maak. Bovendien kan ik de colleges pauzeren om goede aantekeningen te maken of even terug te spoelen als ik het concept niet begrijp.”

Voor herhaling vatbaar
De studenten hebben de cursus positief geëvalueerd.“De cursus geeft ons de flexibiliteit om vanaf elke locatie te kunnen studeren, binnen een gestructureerd en ondersteunend framewerk. Dit stelt ons in staat het behalen van een werk-gerelateerde kwalificatie te combineren met familiaire verplichtingen” aldus Sohrab Safi.

HealthNet TPO bekijkt nu de mogelijkheden om vergelijkbare cursussen voor medewerkers in andere projectlanden te organiseren. 


Sohrab Safi: "Deze cursus heeft echt mijn verwachtingen overtroffen"

Twee deelnemers tijdens het examen (boven: Najia Dehzad , onder: Sohrab Safi


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen