Choose language:

Community Resource Mapping and Mobilization (RMM) project

Na jaren van etnisch geweld zijn de sociale structuren in Burundi nog steeds kapot: families zijn uit elkaar getrokken, mensen wantrouwen elkaar en politieke en juridische systemen functioneren niet goed of zijn verdwenen. Dit veroorzaakt sociale spanningen, schade aan de (zorg) infrastructuur en meer armoede. Voor de mensen in deze gemeenschappen uit zich dit in fysieke, psychologische en sociale aspecten, en kan er sprake zijn van collectief trauma. HealthNet TPO brengt mensen weer samen om de problemen te erkennen en aan te pakken. Community Resource Mapping and Mobilization (RMM) is dan ook gericht op de zogeheten ‘sociale determinanten’ van gezondheid.

Veerkracht van de gemeenschap
Met dit project worden mensen in staat gesteld om sociale cohesie te herstellen, en zelf het heft in handen te nemen wat betreft hun gezondheid en welzijn. Het gaat om het vermogen van mensen ‘terug te veren’ en de moeilijkheden die zij hebben aan te pakken. De activiteiten zijn daarom volledig afhankelijk van betrokkenheid van de gemeenschap: interventies kunnen niet worden gestart en gehandhaafd als de gemeenschap zich niet verantwoordelijk voelt voor de veranderingen. We werken daarom aan de ontwikkeling van geïnformeerde, capabele en gecoördineerde gemeenschappen en lokale organisaties, groepen en structuren. In samenwerking met diverse partners worden vele (kleinere) RMM initiatieven opgezet of gefaciliteerd.

Hoe helpen wij?

a)    Operationeel onderzoek

b)    Training en onderwijs

c)    Capaciteitsopbouw

d)    Voorlichting

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • 29 gemeenschappen hebben zelf hun problemen - en mogelijke hulpbronnen in kaart gebracht. Actieplannen zijn inmiddels ontwikkeld en worden uitgevoerd.
  • Een systeem van ‘gemeentelijke commissies’ is opgezet zodat mensen met ernstigere (geestelijke) problemen op de juiste manier worden behandeld/doorverwezen.
  • Psychosociale en juridische omstandigheden van kwetsbare (wees)kinderen zijn versterkt.
  • 24.000 vrouwen en 4.000 mannen hebben voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond over gendergeweld. Veel van hen hebben ook meegedaan in praatgroepen of hebben individuele begeleiding gekregen.
  • Jongeren zijn getraind in levens- en communicatievaardigheden.

Zie ook onze andere projecten in Burundi

 

 

You need adobe Flash to play this video


Sinds: 2012

Doel: Herstellen van vertrouwen en versterken van sociale cohesie, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren zoals vluchtelingen, vrouwen en kinderen

Donoren: Ministerie Buitenlandse Zaken (DCR), CARE, War Child, UNICEF, UNHCR, International Labour Organization (ILO)

Regio: Provincies Makamba, Gitega, Muyinga, Kayanza, Kirundo, Ngozi, Bubanza, Bujumbura Rural, en vluchtelingenkampen in Tanzania, Rwanda en Burundi.

 Een van de community meetings waarin dorpsgenoten problemen en mogelijke oplossingen bespreken.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen