Choose language:

Partnership for Maternal, Newborn and Child Health

HealthNet is onderdeel van het Partnership (PMNCH) geïnitieerd door de Wereld Gezondheid Organisatie. Dit platform brengt mensen en organisaties samen die zich bezig houden met reproductieve gezondheid en moeder- en kindzorg. Het partnership heeft inmiddels meer dan 500 leden, komende uit diverse branches: academische, onderzoeks- en onderwijsinstellingen; donoren en stichtingen; professionals uit de gezondheidszorg; multilaterale agentschappen; NGO’s; de partnerlanden; en de particuliere sector.

Door samen te werken is het doel een wereld te creëren waarin alle vrouwen, pasgeborenen, kinderen en jongeren niet alleen gezond zijn, maar ook kunnen floreren. Het partnership stelt de leden in staat om strategieën te delen, doelen en middelen af te stemmen, en met elkaar meer te bereiken dan een ieder afzonderlijk zou kunnen.

HealthNet is lid geworden omdat het thema een belangrijk onderdeel is in veel van onze projecten. Bijvoorbeeld in Zuid-Soedan: binnen het project voor het leveren van primaire gezondheidszorg, wordt speciale aandacht besteed aan de zorg voor vrouwen en kinderen.

Meer informatie over het platform is te vinden op: http://www.who.int/pmnch/en/

 


Educating staff on newborn's health, Afghanistan


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen