Choose language:

Pakistan

Sinds 1993 heeft HealthNet TPO diverse programma’s geïmplementeerd in Pakistan. In eerste instantie waren deze gericht op het ontwikkelen van een duurzame zorgsysteem door lokale gemeenschappen te trainen en te ondersteunen. Oorlog en natuurrampen veroorzaakten echter veel psychische problemen bij de slachtoffers, waardoor HealthNet TPO zich steeds meer ging toeleggen op psychosociale steun voor de miljoenen ontheemden. In 2009 werd een nieuw landenteam aangesteld om nieuwe programma’s te ontwikkelen, maar door een gebrek aan financieringsmogelijkheden zijn onze projecten begin 2012 gestopt.

De twee meest recente projecten waren:

Mental Health and Psychosocial Support
Uit een assessment in de door overstromingen getroffen gebieden Sindh en Punjab bleek dat er sprake was van trauma op individueel en groepsniveau: er werden zowel serieuze psychische stoornissen vastgesteld (voornamelijk bij jonge kinderen), als ook verlies van hoop en toekomstperspectief. Daarnaast kwamen gevoelens van hopeloosheid en berusting, agressief gedrag, stress, trauma en rauw vaak voor. Deze resultaten werden opgevolgd met aanbevelingen voor Plan Pakistan’s programma. Daarnaast verleende HealthNet TPO psychosociale hulp aan gemeenschappen in het Buner district, die door het gewapende conflict tussen militanten en overheidstroepen waren getroffen. Activiteiten waren erop gericht bewustwording te creëren voor psychosociale onderwerpen en het trainen van sleutelfiguren uit de gemeenschappen.

Basic Health Units
Als reactie op de overstromingen in Pakistan in 2010, werd een project opgezet om de zogeheten Basic Health Units te herstellen.  In totaal werden 30 Health Units gerepareerd en ingericht, werden er tijdelijke mobiele klinieken ingezet en werden ‘health comités’ opgericht om betrokkenheid bij en de kwaliteit van de zorgverlening te vergroten.  Het filmpje rechts werd gebruikt om extra fondsen te werven voor het project.

Lees meer over onze huidige projecten

 


You need adobe Flash to play this video

Achtergrond
Pakistan werd in 1947 gesticht om Indiase moslims een eigen staat te geven. Door geschillen over de grenslijn en bestuur, was er echter continu onrust en brak een burgeroorlog uit. Dit leidde uiteindelijk tot het scheiden van Oost-Pakistan (nu Bangladesh) en West-Pakistan (nu Pakistan).

Door de 'war on terror' die ontstond na de aanslagen van 11 september werden veel mensen gedwongen weg te trekken uit de conflictgebieden van het land. Als gevolg hiervan raakten meer dan 2 miljoen mensen ontheemd, waarvan z’n 234.589 in vluchtelingenkampen terecht kwamen, en 2.087.160 mensen buiten de kampen leefden bij gastgezinnen of in huurpanden. Een groot deel van de ontheemden betrof vrouwen en kinderen.

In 2005 en 2010 werd Pakistan getroffen door natuurrampen: eerst een heftige aardbeving met meer dan 80.000 doden en miljoenen ontheemden, en daarna overstromingen die meer dan 2000 levens heeft geëist en nog eens 20.000 indirecte slachtoffers maakte. Omdat HealthNet TPO al sinds 1992 actief was in het land, hebben we de slachtoffers vooral ondersteund met psychosociale hulp. 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen