Choose language:

HealthNet TPO in Sri Lanka

HealthNet TPO heeft actief in Sri Lanka gewerkt van 2002 tot en met 2011. Activiteiten waren vooral gericht op geestelijke gezondheidszorg en onderzoek. Samen met onze lokale partner Shantiham voerden we onderzoeksactiviteiten uit als onderdeel van een grote effectiviteitsstudie naar psychische zorgverlening. Van 2004 tot 2009 werd tevens het Child Thematic Project geïmplementeerd in Sri Lanka. Daarnaast hebben we diverse (kleinere) projecten uitgevoerd of ondersteund die te maken hadden met geestelijke gezondheidszorg. Na de politieke veranderingen in Sri Lanka in 2010 waren we helaas niet meer in staat om nieuwe projecten op starten.

Het meest recente project was een centrum voor gehandicapte kinderen, wat voor HealthNet TPO eindigde in april 2011, maar nog steeds voortgezet wordt door onze lokale partner:

Centrum voor gehandicapte kinderen in Trincomalee
Zoals overal, valt de grootste last van tegenspoed op de schouders van de meest kwetsbaren: de armen en dat deel van de bevolking dat geen stem kan vinden voor zichzelf, zoals gehandicapten. Daarom is in 2005 in samenwerking met lokale partner MENCAFEP (Mentally Handicapped Children & Families Educational Project) een dagcentrum opgericht voor gehandicapte kinderen. In 2010 werd een tweede centrum toegevoegd aan het project. HealthNet TPO hielp de kinderen niet alleen om het centrum te bezoeken, maar richtte zich ook op het herstel van de families van de kinderen.

Aan het einde van het project was het aantal kinderen dat het centrum bezocht 47, met nog eens 20 kinderen die geïdentificeerd waren voor bezoek in de toekomst. Door moeilijkheden betreffende het reizen konden niet alle kinderen fysiek het centrum bezoeken, zij waren daarom onderdeel van het ‘Home Visit Programme’. Dat kinderen uit alle drie de lokale gemeenschappen (Sinhalezen, Tamils en Moslims) kwamen, heeft geholpen bij het afbreken van de muren die de oorlog tussen de bevolking heeft opgetrokken. De medewerkers van het centrum waren tevens afkomstig uit de verschillende gemeenschappen.

In 2010 werden de centra getroffen door overstromingen in Sri Lanka. De video rechts is gebruikt om extra fondsen te werven om het centrum te kunnen repareren en de kinderen een medische check te geven om ziektes te voorkomen.

 


Achtergrond

In 1948 werd Sri Lanka (toen Ceylon genaamd) onafhankelijk. Toen in 1972 alle banden met het Britse rijk definitief werden verbroken ontstond de republiek zoals we die nu kennen. Na de onafhankelijkheid brak een burgeroorlog uit tussen de Tamils (minderheidsgroep die een bevoorrechte positie had tijdens de Britse bezetting) en de Singalezen (meerderheidsgroep die aan de macht kwam na de onafhankelijkheid). De Singalezen trachtten hun maatschappelijke positie te verbeteren terwijl de Tamils in opstand kwamen tegen het regeringsleger, met als doel een eigen staat in het Noorden. Door de jaren heen heeft de burgeroorlog aan ruim 15.000 mensen het leven gekost. De officiële vrede werd pas getekend in 2009.

Sri Lanka is nog steeds herstellende van deze 25-jarige burgeroorlog. Bijna twee generaties groeiden op onder geweld en wisten niet beter dan dat er oorlog was. Het grootste deel van de oorlog werd uitgevochten n het Noorden en Oosten van het land. In die gebieden werden scholen gebombardeerd, leraren vermoord, en infrastructuren, gezondheidszorg en andere voorzieningen volledig verwoest. De materiële, fysieke en mentale schade is enorm en de wonden zijn diep. 

In 2004 kwam hier nog de Tsunami bij: alleen al in het Oosten kostte dit aan 20.000 mensen het leven (ongeveer 40.000 doden in totaal). 

You need adobe Flash to play this video

 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen