Choose language:

Nieuw project gezondheidszorg Zuid-Soedan

Met één arts per 750.000 mensen verkeert de gezondheidszorg in Zuid-Soedan in een erbarmelijke toestand. Kinderen lopen 32 keer zoveel risico dan Nederlandse leeftijdsgenootjes om voor hun vijfde te overlijden. HealthNet startte in juli met een project voor de opbouw van primaire gezondheidszorg in twee van de armste districten in Zuid-Soedan, Raga en Jur River.

Doel en activiteiten
De gezondheidszorg blijvend op een hoger niveau brengen, dat is het belangrijkste doel van het werk van HealthNet in Zuid-Soedan. Daarbij richten we ons vooral op vrouwen en kinderen.

In de zorgcentra in de dorpen en in het centrale ziekenhuis in Raga worden de voorzieningen verbeterd, waardoor veelvoorkomende ziekten beter - en eerder – gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden. En door een mobiel vaccinatieprogramma op te zetten bereiken we ook de mensen in de afgelegen gebieden.

Eigen verantwoordelijkheid
Lokale gemeenschappen krijgen nadrukkelijk meer zeggenschap over hun lokale gezondheidszorg. Dit gebeurt via zogeheten “Health Committees” die de link vormen tussen inwoners en de autoriteiten. De geboden zorg zal daardoor beter voldoen aan de behoeften van de bevolking.

Uiteindelijk moet de Zuid-Soedanese overheid zelf de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg overnemen van hulporganisaties. Op nationaal, deelstaat- en provinciaal niveau worden mensen opgeleid en betrokken bij het programma. Bij de trainingen is bijvoorbeeld veel aandacht voor personeelsbeleid, ICT, medische bevoorrading, management en financiering. Alleen zo bereiken we een duurzame gezondheidszorg die door de Zuid-Soedanezen zelf wordt uitgevoerd.

Uitbreiding
HealthNet leidt het programma nu in twee discticten, Raga en Jur River. Het geld komt van het Health Pooled Fund voor Zuid-Soedan, met diverse donoren als de EU, Canada en Australië. HealthNet zou graag ook in een derde district, Aweil North, aan de slag gaan en daarvoor is onlangs een extra voorstel ingediend.  


Health Centers in Zuid-Soedan laten vaak nog veel te wensen over 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen