Choose language:

Geestelijke zorg beter maken dan vóór noodsituatie

De herstelperiode na een oorlog of ramp biedt landen de mogelijkheid om duurzame psychische zorg op te bouwen. Voorzieningen kunnen dan zelfs op een hoger niveau gebracht worden dan voor de noodsituatie, stelt de World Health Organization (WHO). Het werk van HealthNet in Burundi en Afghanistan wordt hierbij als voorbeeld genoemd.

Bij de wederopbouw van een land na geweld of rampen is het essentieel om meteen te beginnen met de opbouw van geestelijke gezondheidszorg als volwaardig onderdeel van het zorgsysteem, aldus de WHO in het recent verschenen rapport ‘Building back better’. De WHO nam tien landen onder de loep waar na een noodsituatie meteen aandacht was voor het opzetten van geestelijke gezondheidszorg.

Training en decentralisatie
Het succes lijkt vooral gebaseerd op twee aspecten: Er moeten na de noodhulp voldoende mensen worden opgeleid in geestelijke gezondheidszorg. En deze zorg moet fijnmazig en toegankelijk zijn, als een onderdeel van de primaire basiszorg. HealthNet werkte volgens deze aanpak in Afghanistan en Burundi. “In Afghanistan werken we met lokale gemeenschappen, van binnenuit. Sinds 2001 hebben we duizend medici een praktijkopleiding geestelijke gezondheidszorg geboden. Tegen lage kosten bereiken we zo meer mensen”, zegt professor Ivan Komproe, directeur Research & Development bij HealthNet.

Knelpunten
Bij de ‘cases’ wordt niet alleen naar de successen gekeken. Ook moeilijkheden en mogelijke oplossingen komen uitvoerig aan de orde. De WHO hoopt dat andere landen en hulporganisaties daarvan kunnen leren. Vaak blijkt bijvoorbeeld de overdracht van verantwoordelijkheid voor de zorg aan ministeries en lokale autoriteiten een knelpunt. Ondanks alle goede wil ontbreekt het in landen als Burundi nog steeds aan middelen en efficiënte besluitvorming.

Sociaal en psychisch herstel
“Onze werkwijze - op lokaal niveau met de gemeenschap werken aan betere geestelijke gezondheidszorg en het oplossen van psychosociale problemen – is essentieel voor wederopbouw. Bij geweld en humanitaire noodsituaties is niet alleen de fysieke omgeving beschadigd, maar ook de sociale omgeving en psychische gezondheid van de bevolking. Wederopbouw begint volgens ons dan ook midden in de gemeenschap, en dat wordt in dit rapport bevestigd” aldus professor Komproe. 

Lees hier het volledige WHO-rapport ‘Building Back Better HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen