Choose language:

Ex-kindsoldaten veerkrachtig door hulpprogramma

In landen als Burundi, Mozambique en Colombia werden in het verleden op grote schaal kindsoldaten ingezet. Na afloop van de strijd keerden de jongeren - of inmiddels jongvolwassenen - weer terug naar hun dorpen en families. Internationaal is vrij veel aandacht en geld beschikbaar voor de re-integratieprogramma’s voor ex-kindsoldaten, omdat zij bij terugkeer te maken kunnen krijgen met discriminatie, uitsluiting en psychosociale problemen.

Uit onderzoek van HealthNet TPO blijkt dat het speciale re-integratieprogramma in Burundi heeft geleid tot betere sociale integratie van de ex-kindsoldaten.

Zelfredzaamheid
De International Labor Organization (ILO) gaf in Burundi steun aan jongeren in de vorm van opleidingen, stages en microfinancieringen. In totaal waren 452 ex-kindsoldaten en 191 ‘niet gerekruteerde jongeren’ (de controlegroep) onderdeel van het programma. Activiteiten waren vooral gericht op economische zelfredzaamheid door het opzetten van eigen bedrijfjes of kleine coöperaties.

Beide groepen doorliepen exact hetzelfde traject om te voorkomen dat de ex-kindsoldaten met scheve ogen werden aangekeken in de gemeenschap. Een aparte behandeling zou bovendien het onderzoek beïnvloeden en niet bijdragen aan de re-integratie.

De resultaten
Bovengenoemde onderzoeksopzet stelde HealthNet TPO in staat de ontwikkeling van beide groepen jongeren nauwkeurig in kaart te brengen. Op de meeste punten gaat het de ex-kindsoldaten jaren na hun ‘demobilisatie’ niet slechter dan hun leeftijdsgenoten. Acceptatie in de gemeenschap en het gevoel ook economisch iets te kunnen bijdragen blijken belangrijk te zijn voor het welzijn van de ex-kindsoldaten.

Het onderzoek concludeert echter ook dat meisjes en jonge vrouwen die kindsoldaat waren, wel een groter risico lopen op het ontwikkelen van depressies en het post-traumatisch stress syndroom (PTSD). Wat betreft terugkeer in de gemeenschap maken de meisjes dezelfde positieve ontwikkeling door als de jongens.

Lees hier het volledige artikel: Reintegration of Child Soldiers in Burundi: a tracer study, BMC Public Health.

 


Jonge Burundese mannen krijgen een beroepsopleiding om hun economische zelfredzaamheid te vergroten


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen