Choose language:

Achter de schermen met... Najia Dehzad

"Als jonge Afghaanse vrouw moet ik me nog steeds dubbel zo hard inzetten in mijn dagelijkse werk om mezelf te blijven bewijzen" , zegt Najia Dehzad, hoofd Farmacie  voor de projecten van HealthNet in Afghanistan. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) spraken wij met Najia over haar werk.

Supply management 
Najia leidt vooral een heel druk leven. Ze is eindverantwoordelijk voor de vlotte levering van geneesmiddelen aan vijf Afghaanse ziekenhuizen en ongeveer 60 grotere en kleinere zorgcentra in verschillende regio's in het land. Haar werk vraagt ​​om een ​​ hoog niveau van specialisatie. Najia weet alles over zaken als "supply chain management", "farmaceutische logistiek" en “inkoop, distributie en kwantificering van medicijnen". Dit jargon staat ​​voor de echte wereld, waarin Najia de spil vormt in de beschikbaarheid van medicijnen voor duizenden Afghaanse patiënten.

Van school gestuurd
Najia is geboren en getogen in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Haar levensverhaal is, net zoals dat van velen, getekend door de recente geschiedenis van Afghanistan. Op 6-jarige leeftijd moest ze met haar familie vluchten naar Iran vanwege de gruwelijke burgeroorlog. Later werden ze weer gedwongen terug te keren naar Kabul dat inmiddels in handen was van de Taliban. De positie van vrouwen werd toen bijna onmogelijk. Najia: "Ik mocht niet studeren omdat het Taliban-regime vrouwen en meisjes verbood om naar school te gaan. Een afschuwelijke ervaring. Ik moest mezelf thuis met hulp van mijn ouders onderwijzen."

Najia’s doorzettingsvermogen werd beloond: na de val van de Taliban in 2002, bleek haar zelf opgebouwde kennis groot genoeg om een aantal klassen over te slaan. Ze koos vervolgens voor de studie Farmacie en studeerde in 2009 af als arts aan de Universiteit van Kabul. Sindsdien is Najia werkzaam bij HealthNet.

Vrouw zijn in Afghanistan
In haar werk vergeet Najia nooit de moeilijkheden die ze zelf heeft moeten overwinnen als vrouw. "Hoewel er na de val van de Taliban veranderingen zijn geweest, worden vrouwen in onze Afghaanse maatschappij nog steeds geconfronteerd met grote problemen. Als vrouw zijnde probeer ik daarom altijd rekening te houden met de specifieke gezondheidsproblemen van vrouwen. Ik geef daar toch prioriteit aan. Ik probeer kwalitatieve farmaceutische diensten te leveren voor de gehele Afghaanse bevolking, maar ik heb extra aandacht voor de behoeften van vrouwen. Ik werk bijvoorbeeld samen met fora over moeder- en kinderzorg om de veel te hoge sterftecijfers terug te dringen en de meest kwetsbare groep in onze maatschappij – de vrouwen – te ondersteunen.”

Uitdagend en spannend
Najia is ook verantwoordelijk voor het toezicht op teamleden in de verschillende regio's. Medewerkers van HealthNet moet daar vaak werken - en improviseren - met beperkte middelen. Najia: "We doen dit werk onder onvoorspelbare omstandigheden. Ondanks alle uitdagingen proberen we goede resultaten te bereiken. Het reizen naar de provincies maakt mijn werk als apotheker zowel uitdagend als spannend. Ik geniet er elke dag van en heb er nooit tegenop gezien om naar mijn werk te gaan."

Momenteel doet Najia haar Master in Business Administration (MBA). Maar dat is slechts haar eerstvolgende doel, het lijkt uitgesloten dat ze ooit zal stoppen met studeren.


 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen