Choose language:

Gemeenschap sleutel tot geestelijke zorg Nepal

Recent onderzoek van HealthNet belicht de belangrijkste belemmeringen in geestelijke gezondheidszorg in het naoorlogse Nepal. We onderzochten wat de prioriteiten zijn bij het ontwikkelen van geestelijke zorg. Het voornaamste: er moet een sterke verbinding zijn tussen de zorgcentra en de gemeenschap. Andere prioriteiten betreffen personeel, de levering van medicijnen, en positieve betrokkenheid van familie.

Behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid blijven in lage- en middeninkomenslanden grotendeels onvervuld. Slechts een klein deel van de getroffenen krijgt een behandeling. Er zijn tal van uitdagingen die het verlenen van geestelijke zorg beperken. Bijvoorbeeld: door het gebrek aan beleid en financiële middelen is er maar een beperkt aantal specialisten en behandelingen beschikbaar. De noodzaak om deze uitdagingen te overwinnen is groot, maar is er weinig bewijs van effectieve strategieën om dat te doen.

Extra behoefte aan geestelijke zorg
In ieder laag- en middeninkomensland is het een uitdaging om op grote schaal geestelijke gezondheidszorg te verlenen. Het is echter nog erger in de zogeheten ‘fragiele staten’. Niet alleen is daar een verhoogd risico op geestelijke problemen, maar ook is er sprake van een slecht functionerend basiszorgsysteem. Nepal is zo’n fragiele staat. Na 10 jaar van conflict - dat 13.000 levens heeft gekost - gaat het land nu door een transitiefase. Eerder onderzoek toonde al aan dat het geweld een grote impact heeft op het psychosociale en geestelijke welzijn van de bevolking. Maar hoe kunnen we dit effectief aanpakken? 

Ontwikkelen van bruikbare strategieën
Het onderzoek is onderdeel van het PRIME project. Binnen het PRIME project wordt de haalbaarheid, acceptatie en impact van de aanpak in geestelijke gezondheidszorg geëvalueerd. Deze aanpak is gericht op zorgcentra, gemeenschappen en de organisatie van dienstverlening. Dit specifieke onderzoek richt zich op een beter begrip van strategieën om geestelijke zorg te integreren in de basiszorg. De onderzoeksmethode bestond uit een expert panel, workshops om een ‘theory of change’ te ontwikkelen, diepte-interviews en focusgroep discussies met stakeholders. De resultaten van iedere stap werden meegenomen om de volgende stap te informeren, en vormen samen de basis voor onze conclusies.

Het overwinnen van de uitdagingen in Nepal
Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd voor het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor geestelijke zorg in Nepal. De belangrijkste uitdagingen blijken een duurzame toelevering van medicijnen en het voorkomen van overbelasting bij zorgverleners. Ook de tweeledige functie van families zou moeten worden aangesproken: zij kunnen functioneren als een belangrijk support systeem, maar kunnen juist ook de negatieve houding tegenover patiënten versterken. Het onderzoek toont verder aan dat er een breed draagvlak is voor de integratie van geestelijke zorg in de basiszorg. Er wordt hierbij gepleit voor een gecombineerde aanpak waarin zowel de zorgcentra als de gemeenschappen worden aangesproken. De belangrijkste uitdagingen zijn nu geïdentificeerd en zullen leiden tot aanpassingen in het geestelijke zorgpakket dat zal worden aangeboden in Nepal.

Lees hier het volledige artikel


Een zorgcentrum in Nepal


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen