Choose language:

Making ends meet in Burund

In Gitega, een provincie in het midden van Burundi, proberen we net als iedereen de losse eindjes aan elkaar te knopen. De natuur is hier overweldigend in haar vriendelijkheid: het ziet eruit alsof er genoeg voor iedereen zou moeten zijn in deze overvloedige vruchtbare regio.  Dit in tegenstelling tot grote delen van Afghanistan of het Midden-Oosten waar het harde landschap ervoor zorgt dat het bijna logisch is om te vechten over de geringe natuurlijke bronnen.

Burundi laat de andere kant van het spectrum zien: de vruchtbaarheid van het land leidt tot zo'n overvloed aan mensen dat conflicten net zo zwaar zijn. We zijn naar het midden van het land geweest om met de mensen te spreken waarmee we de eindjes aan elkaar knopen -niet alleen als een manier om te overleven, maar ook op een operationele manier. De vrouw op de foto is een van hen: zij profiteert van agrarisch advies, terwijl ze helpt om gezondheidszorg relevanter te maken.  Tegelijkertijd is zij een van de leiders van sociale netwerken die in het leven zijn geroepen om financiële inclusie, agrarische ontwikkeling en betere gezondheidszorg mogelijk te maken. Seksuele en reproductieve gezondheidszorg en rechten, zoals contraceptie, zijn uiteraard onderdeel van gezondheid. Gesprekken met religieuze leiders over morele ideeën en overtuigingen met betrekking tot geboortebeperking en over hoe we het dagelijks leven voor al deze mensen in dit kleine land kunnen verbeteren.

Dit alles vindt plaats ten tijde van toenemende bezorgdheid over de veiligheid in het land. Er gaan geruchten dat de “Imbonerakure’’, de jongerenafdeling van de partij van de president, bewapend en getraind worden met oog op de verkiezingen van komend jaar. Vandaag gekregen we te horen dat Paul Debbie, hoofd veiligheid op het VN kantoor in Burundi het land uit is gestuurd. Wanneer de overheid dit verbindt aan een VN-rapport dat beschuldigingen van het bewapenen van de jongerenafdeling van de regerende partij bevat, roept dit meer zorgen op dan dat het geruststellend werkt.  Er wordt verwacht dat president Pierre Nkurunziza op zal gaan voor een derde ambtstermijn ondanks het grondwettelijke limiet van twee termijnen. Het vreemde is dat de meeste mensen hem mogen. Niemand twijfelt er dan ook aan of hij de verkiezingen zal winnen. 

De vraag hier gaat over de rechtsstaat, Is een derde ambtstermijn een democratische constitutionele mogelijkheid? Onze collega die bezig is de eindjes aan elkaar knopen, kan het niet zoveel schelen. Zij vraagt zich af (net als ik), of machtige mannen ooit, waar dan ook, de drang kunnen weerstaan om politieke spelletjes te spelen? Zelfs wanneer dit niet nodig is?


In gesprek met onze collega en de vrouw die een van de sociale netwerken leidt. 

Militaire aanwezigheid op straat


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen