Choose language:

Onderzoek naar cijfers zelfdoding in Zuid-Azië

Het aantal zelfdodingen ligt in Zuid-Azië in sommige landen twee keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. Officiële cijfers - als die er al zijn – presenteren vaak te lage aantallen, concluderen onderzoekers van HealthNet. Het hoge aantal zelfdodingen veroorzaakt in deze landen groeiende sociale en medische problemen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt het zelfdodingscijfer wereldwijd op gemiddeld 11 gevallen per 100.000 inwoners. In de regio Zuid-Azië ligt dat gemiddelde hoger. Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek door HealthNet naar zelfdodingscijfers in Pakistan, Afghanistan, India, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka.

Betrouwbaarheid
De onderzoekers plaatsen de kanttekening dat de geregistreerde aantallen en de betrouwbaarheid van de cijfers per land sterk verschillen. “Maar over het geheel genomen zijn de gevonden aantallen vaak alarmerend hoog”, stellen de onderzoekers. Zelfdoding komt het meeste voor onder mannen, met uitzondering van Bangladesh, waar het juist vaker voorkomt bij vrouwen. Onder vrouwen in Zuid-Azië vormen met name vrouwen in de leeftijdsgroep 15-29 jaar de grootste risicogroep, met hogere suïcide-cijfers dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Registratie
Het onderzoeksrapport “Suicide in South Asia” gaat nog niet in op de oorzaken van zelfdoding, maar tracht een meer volledig beeld te verkrijgen van de suïcide-cijfers in de regio. In Afghanistan, Bangladesh, Nepal en Pakistan worden zelfdodingen namelijk niet of nauwelijks landelijk geregistreerd. India en Sri Lanka rapporteren wel op nationaal niveau, maar die cijfers zijn vaak verouderd of onvolledig.

Onofficiële data
De cijfers die eerder al bekend waren, vormen slechts het topje van de ijsberg. De onderzoekers bekeken daarom ook veel ‘‘onofficiële’ data die niet in de landelijke rapportages voorkomt. Denk aan demografische studies, politierapporten, gegevens van maatschappelijke organisaties en van lokale hulpverleners. Hieruit kwam een reëler beeld van het aantal zelfdodingen in Zuid-Azië naar voren.

Stigma
Melding en registratie van zelfdoding stuit in de onderzochte landen op diverse sociale en juridische problemen en blijft daardoor vaak achterwege. Zelfdoding wordt dikwijls ‘gecriminaliseerd’, de autoriteiten beschouwen het als een misdaad, met ernstige juridische en strafrechtelijke gevolgen voor de familie. Daarnaast rust in Zuid-Azië nog een groot stigma op zelfdoding. Nabestaanden krijgen bijvoorbeeld te maken met sociale uitsluiting.

Om de hoge cijfers uiteindelijk terug te kunnen dringen pleiten de onderzoekers voor vervolgonderzoek naar de oorzaken en preventie van zelfdoding.

Lees het volledige rapport: ‘Suicide in South Asia’ 


Conducting a community survey in Nepal (PRIME project)

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen