Choose language:

Het ontmantelen van de demografische tijdbom van Burundi

Burundi leeft op een ‘demografische tijdbom’. De sterke bevolkingsgroei vormt een serieuze dreiging voor stabiliteit en socio-economisch herstel op de lange termijn. De enorme groei wordt aangedreven door hoge geboortecijfers. 46% van alle vrouwen is in haar vruchtbare leeftijd. Met het “Sexual and Reproductive Health and Rights” (SRHR) project, helpt HealthNet de bevolkingsgroei af te remmen en reproductieve zorgverlening en rechten te verbeteren.

Burundi is een van de tien armste landen ter wereld. 68% van de bevolking overleeft op minder dan 1 dollar per persoon per dag. Landbouw is de voornaamste economische activiteit: 95% van de bevolking leeft van de landbouw, maar landbouwgrond is schaars en onevenredig verdeeld. Daardoor is de voedselproductie onvoldoende, wat leidt tot ondervoeding en voedselonzekerheid.

6,4 kinderen per vrouw
Hoewel steeds meer vrouwen moderne anticonceptie gebruiken – ongeveer 21% – is een dekkingsgraad van minimaal 40% nodig om de huidige geboortecijfers van 6,4 kinderen per vrouw te beïnvloeden. Dat niet aan deze behoefte voldaan wordt heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan zorgverlening, maar eerder met barrières om gebruik te maken van deze diensten. Het SRHR project is daarom vooral gericht op de ‘vraagzijde’ van reproductieve gezondheid.

Gender gerelateerd geweld
Een ander probleem is de schending van seksuele gezondheid en rechten. Vooral jongeren zijn kwetsbaar om onveilige en onverantwoorde gedragsnormen te accepteren. De conservatieve maatschappij lijkt de seksualiteit van de jeugd te negeren. Voor de oorlog werden jongeren gestuurd door traditionele begeleiding vanuit de familie. Door conflict en onzekerheid is deze sociale structuur echter ineffectief geworden. Daarnaast werd seksueel geweld jarenlang gebruikt als oorlogswapen. Er is een reëel gevaar dat dit gedrag doorgegeven wordt op de nieuwe generatie: jongeren kunnen geweld gaan beschouwen als norm in plaats van afwijkend.   

Bewustwording
Het project richt zich dan ook op drie gebieden: het promoten van gezinsplanning, het verbeteren van seksuele en reproductieve zorgverlening, en het tegengaan van seksueel en gender gerelateerd geweld. Vooral de jeugd kan hier het verschil maken, maar zij zullen eerst opgeleid en gesensibiliseerd moeten worden over deze onderwerpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Gishinagano, een klein dorpje in het Isale district. Elke vrijdag wordt hier een bijeenkomst gehouden over onderwerpen gerelateerd aan SRHR. Sommige jongeren die zo’n bijeenkomst hebben bezocht en verbetering ervaren in hun leven, worden daarna ‘change agent’. Deze ‘change agents’ helpen bij het identificeren van mensen die problemen ervaren, informeren hen over de beschikbare diensten, en gaan soms met hen mee naar de kliniek.

Josaline
Josaline is een van die jonge change agents. Ze is 25 jaar oud en zat vroeger in de prostitutie. Het geld trok haar aan, aangezien ze wees was en geen man had om voor haar te zorgen. Na twee ongewenste zwangerschappen realiseerde ze zich dat er echt iets moest veranderen. “In eerste instantie was ik niet zo positief over het gaan naar zo’n bijeenkomst op vrijdag. Maar nadat ik alle informatie had ontvangen dacht ik: dit is iets voor mij!” Josaline gebruikt nu bescherming en heeft een andere manier gevonden om geld te verdienen, door lid te worden van een klein spaar- en leengroepje. Vooral wanneer ze vrouwen ontmoet die in de prostitutie werken voelt ze zich verplicht te helpen. “Wanneer ik deze vrouwen zie, weet ik hoe ze zich voelen en ik weet nu ook welke problemen ze kunnen krijgen, zoals ziekten en ongewenste zwangerschappen. Ik geef ze voorbehoedsmiddelen en nodig ze uit om naar de vrijdagbijeenkomst te komen.” 


Josaline vertelt haar verhaal

 De groep 'change agents' in Gishinagano, Burundi


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen