Choose language:

HealthNet in Lesotho

Een demografie- en gezondheidsonderzoek uit 2009 heeft aangetoond dat problemen in het zorgsysteem bijdragen aan Lesotho’s verslechterende gezondheidsstatus. Een eerste probleem is het gebrekkige gebruik van zorgvoorzieningen door de slechte kwaliteit van zorg (zowel in beleving als werkelijkheid). De kwaliteit van  zorg wordt niet alleen ondermijnd door een gebrek aan apparatuur en een slecht verwijzingssysteem tussen zorgcentra en ziekenhuizen, maar ook door een gebrek aan personeel. Hierdoor ligt Lesotho achter op schema om de Millenniumdoelen 4 (verminderen van kindersterfte) en 5 (verbeteren van de gezondheid van moeders) te behalen.

Volgens een gezondheidsrapport uit 2012:

  • Is het gemiddelde percentage moedersterfte tussen 1990 en 2010 slechts met 0.9% afgenomen, veel minder dan 5,5% die noodzakelijk is om aan Millenniumdoelstelling 5 te kunnen voldoen.
  • Hetzelfde geldt voor het sterftecijfer van kinderen onder de vijf. Volgens schattingen is dit slechts lichtelijk afgenomen van 89 sterftegevallen in 1990 naar 86 per 1000 levendgeborenen in 2011.
  • Lesotho heeft met een percentage van 23% het derde hoogste HIV percentage volwassenen in de wereld.
  • De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is gedaald van 60 jaar in 1992 tot 49 jaar in 2012. 

Ter ondersteuning van het ministerie van gezondheid voor het bereiken van betere moeder- en kindzorg, implementeert HealthNet een ‘Perfomance Based Financing (PBF)’ project.  Lees hier aanvullende informatie over PBF in Lesotho.

Voor meer informatie over onze partner MCDI klik hier

 


Achtergrond
Lesotho is een kleine parlementaire constitutionele monarchie, sinds 1966 onafhankelijk van de Britten. Het is ligt ingesloten door land (Zuid-Afrika) en heeft een bevolking van ongeveer 2 miljoen mensen. Bijna een kwart van de populatie woont in Maseru, de hoofdstad van het land.

In de afgelopen jaren is in Lesotho verbetering gekomen in belangrijke macro-economische indicatoren. Maar ondanks de verbeterde economische vooruitzichten, kent het land nog altijd een van de hoogste mate van ongelijkheid: 57% van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens. Lesotho staat dan ook160ste (van de 187) op de in 2011 door de VN gepubliceerde ‘Human Development Index’.

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen