Choose language:

PBF in Lesotho

Ter ondersteuning van het ministerie van gezondheid voor het bereiken van betere moeder- en kindzorg, HealthNet implementeert een ‘Perfomance Based Financing (PBF)’ aanpak. Dit zorgfinancieringssysteem heeft tot doel de kosten voor gezondheidszorg te verminderen en de kwaliteit van diensten te verbeteren. Op die manier krijgen meer mensen toegang tot o.a. moeder- en kindzorg, ook de allerarmsten.

In opdracht van het ministerie
Het ministerie van gezondheid van Lesotho is dit project gestart met als doelstelling het gebruik en de kwaliteit van zorg voor moeders en pasgeborenen te verbeteren. Het ministerie heeft een PBF afdeling opgezet om op een centraal niveau het dagelijkse management van het project op zich te nemen. De PBF afdeling heeft externe partners ingehuurd voor de daadwerkelijke implementatie, namelijk Medical Care Development International (MCDI) en HealthNet. Samen helpen we het ministerie de PBF activiteiten binnen de moeder en kind projecten in Lesotho beter uit te voeren.

Drie fases
Het project zal in drie fases worden geïmplementeerd. Gedurende fase 1 zal een pilot project in de districten Leribe en Quthing plaatsvinden. In fase 2 worden activiteiten geleidelijk opgeschaald naar 4 tot 6 andere districten, en in fase 3 zullen er nog eens 1 tot 3 districten bij betrokken worden.

 

Doelstellingen: 
Hetgeen we met het project willen bereiken is te verdelen in twee doelstellingen: capaciteitsopbouw en operatie:

  1. Capaciteitsopbouw: We bieden technische en operationele ondersteuning aan de PBF afdeling van het Ministerie van Gezondheid en aan andere uitvoerende PBF partijen, bij het managen van resultaatgerichte PBF contracten.
  2. Operatie: We controleren de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten. We bereiden PBF facturen voor en het assisteren zorgcentra bij het opzetten van hun PBF plan.

Hoe helpen wij?

  • Opbouwen van capaciteit voor uitvoerende PBF partijen op nationaal, district en lokaal niveau;
  • Evalueren van relevante documenten, inclusief werkplannen en handleidingen;
  • Uitvoeren van PBF trainingen;
  • Bezoeken van deelnemende zorgcentra om technische ondersteuning te bieden;
  • Verstrekken van informatie over de Lesotho PBF ervaring aan zowel binnen- als buitenland (lessons learned);
  • Zorgdragen voor getekende PBF contracten bij alle deelnemende partijen;
  • Controleren van de PBF facturen op kwantiteit en kwaliteit van de geleverde zorg;
  • Opvolgen en controleren van patiënttevredenheidsonderzoeken en de kwaliteit van zorg door de zorgcentra.

Sinds: 2014

Doel: verbeteren PBF activiteiten om bij te dragen aan het behalen van de Millenniumdoelen.

Donor: Wereldbank

Regio: Leribe en Quthing districten

Impressie van Lesotho

Wat is PBF ook alweer?
Performance-Based financing (PBF) is een mechanisme waarbij zorgverleners gedeeltelijk gefinancierd worden op basis van hun resultaten. Met behulp van PBF heeft de organisatorische afdeling van het zorgsysteem autonomie over haar eigen middelen, met een helder vastgestelde resultaatverwachting die op verschillende manieren gemeten kan worden.

De PBF aanpak maakt een grotere verantwoordelijkheid en meer efficiëntie mogelijk, aangezien zorgcentra initiatieven kunnen aanpassen op de specifieke bevolking die zij dienen. Zorgpersoneel is daarnaast meer gemotiveerd om gezondheidsinformatie netjes te registreren, omdat de data dienen als basis voor een deel van hun vergoeding.

Tot slot zorgt PBF voor de ‘empowering’ van patiënten. Mensen helpen bij het controleren en evalueren van resultaten en geven kwalitatieve feedback op de gezondheidszorg.

Lees meer over zorgfinanciering

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen