Choose language:

Geestelijke gezondheidszorg in Nepal

In de nieuwsbrief van maart schreven wij over het onderzoek dat door HealthNet wordt uitgevoerd op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Nepal. Het onderzoek is onderdeel van het PRIME project. Binnen het PRIME project wordt de haalbaarheid, acceptatie en impact van de aanpak in geestelijke gezondheidszorg geëvalueerd. Dit specifieke onderzoek richt zich op een beter begrip van strategieën om geestelijke zorg te integreren in de basiszorg. Recent onderzoek heeft nieuwe en aanvullende inzichten opgeleverd.

Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg duidelijk wordt beïnvloedt door zowel praktische, sociale als culturele barrières. Deze barrières belemmeren mensen bij het zoeken van hulp ingeval van psychische problemen.

Complexe rol van de familie

Een belangrijke barrière in het zoeken van hulp bij psychische problemen is de rol van de familie. Aan de ene kant wordt de familie verantwoordelijk gehouden voor het identificeren van psychische problemen, terwijl zij aan de andere kant zichzelf probeert te beschermen tegen de negatieve gevolgen van stigmatisering. Zo beletten zij bewust, maar ook onbewust de ‘patiënt’ in het accepteren van psychische problemen en het zoeken naar hulp. De familie speelt dan ook een belangrijke rol in de identificatie, maar ook in het in stand houden van stigma.

Verrassende resultaten

Het stigma dat rust op psychische problemen is nauw verbonden met een gebrek aan kennis over geestelijke gezondheid. Het gebrek aan kennis blijkt te bestaan binnen alle sociaal economische lagen van de bevolking. Verrassend genoeg kwam uit het onderzoek naar voren dat een hoger opleidingsniveau niet leidt tot meer kennis van en begrip voor psychische problemen.

Het onderzoek in Nepal heeft tot doel om de geestelijke gezondheidszorg programma’s te verbeteren. Het identificeren van barrières voor het zoeken naar hulp bij psychische problemen is een belangrijk onderdeel.

Lees het volledige onderzoek artikel hier.

 


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen