Choose language:

Vrouwen in oorlog

Miljoenen vrouwen in conflictgebieden zijn het slachtoffer van oorlogsgeweld. Verkrachting wordt bijvoorbeeld ingezet als terreurwapen om gemeenschappen te ontwrichten. Vrouwen verliezen daardoor hun eer, hun recht op eigendom en worden verstoten door hun familie. Toch spelen juist vrouwen een cruciale rol bij de wederopbouw van gemeenschappen, hun veerkracht blijkt steeds een enorme inspiratie om zaken anders aan te pakken. 

HealthNet zet zich daarom specifiek in voor het verbeteren van de situatie van vrouwen in conflictgebieden. Afhankelijk van de regio, cultuur en specifieke behoeften starten wij projecten.

Netwerken van steun door vrouwengroepen
Maar liefst 40% van de vrouwen die de oorlog in DR Congo overleefd hebben zijn verkracht. Als de oorlog voorbij is begint de verwerking van traumatische gebeurtenissen, zelfhulpgroepen geven vrouwen de mogelijkheid hun trauma’s te verwerken en weer aansluiting bij de gemeenschap te vinden. Zo ook voor Noël, het dorp waar zij woont is jarenlang doelwit geweest van rebellen, die de regio onveilig maken. Zij is bij deze invallen meerdere malen op brute wijze verkracht. Haar man heeft haar verlaten. Hij is  bang dat de rebellen haar besmet hebben met het hiv-aids virus. Zij durft niet meer alleen het dorp uit te gaan om de akkers te bewerken. Ze heeft daardoor geen inkomen, geen vangnet en is niet in staat haar kinderen te  voeden. Na vele omzwervingen werkt zij nu voor HealthNet waar ze vrouwengroepen helpt opzetten in Zuid-Kivu.

Fysiek en mentaal sterker dankzij eigen inkomen
Naast medische en psychosociale zorg wordt ook gewerkt aan een toekomst perspectief. Uit jarenlang onderzoek en ervaring blijkt dat het effectiever is als vrouwen zelf aan de slag gaan. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Karima, zij woont met haar man en zeven kinderen in het Afghaanse dorpje Borjhay. Als landarbeider verdient haar man niet genoeg om hen te onderhouden waardoor het gezin in de problemen raakte. Karima kreeg de kans deel te nemen aan een vijfdaagse training waarin vrouwen leren over de diverse mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Vervolgens begon Karima een kippenboerderij. Inmiddels verdienen 27 vrouwen uit het dorp een eigen inkomen waardoor zowel de economische als de sociale situatie is verbeterd. De vrouwen ervaren meer autonomie, hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich daardoor fysiek en mentaal sterker.

Voorlichting over gezinsplanning en seksueel geweld
In Burundi worden activiteiten georganiseerd en bijeenkomsten gehouden over seksueel gedrag.  Op die manier wil HealthNet er aan bij dragen dat jongeren meer weloverwogen keuzes gaan maken als het gaat om hun houding en seksuele gedrag. Het doorbreken van stereotypen en patronen van seksueel en gender gericht geweld zijn een belangrijk element. Na jaren van conflict waarin seksueel geweld als wapen is gebruikt is dit een norm geworden, het doorbreken van deze norm is een belangrijk doel.  Lokale change agents spelen een rol in het creëren van bewustwording op het gebied van seksualiteit.  Zo ook Josaline, ze is 25 jaar en werkte vroeger als prostituee. Na het bijwonen van bijeenkomsten heeft zij besloten een change agent te worden. Zij zet zich nu in om vrouwen met problemen te identificeren en te wijzen op beschikbare diensten op het gebied van Seksueel gedrag en gezinsplanning.

Terugdringen van moeder- en kindersterfte
De moeder- en kindersterfte in Zuid-Soedan is schrikbarend hoog. Slechts 14,7% van de bevallingen wordt begeleid door opgeleid personeel. HealthNet zet zich in om deze situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld in Nyamlell, gelegen in het noorden van Zuid-Soedan. Bevallingen worden nu begeleid door traditionele vroedvrouwen die een training hebben gehad van HealthNet. Hierdoor hebben ze meer kennis over hoe ze geboortes veilig kunnen begeleiden.

HealthNet werkt samen met deze vrouwen om de vicieuze cirkel van onderdrukking en geweld te doorbreken. Daarvoor kunnen we uw bijdrage goed gebruiken, steun hen hierHealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen