Choose language:

Project Noord-Irak

De gevolgen van een conflict zijn voelbaar in bijna alle aspecten van de samenleving; armoede, onzekerheid, beschadigde familierelaties, gebrek aan educatie en slechte gezondheid behoren vaak tot de gevolgen. Daarom is er zowel voor de vluchtelingen als de gemeenschappen die hen ontvangen meer nodig dan alleen noodhulp. Aanvullend is er ook een grote behoefte aan aandacht voor geestelijke gezondheid en psychosociale problemen. Veel van de vluchtelingen ervaren de mentale gevolgen van het huidige conflict in Irak dat getekend wordt door massale excuties, systematische verkrachtingen en extreem geweld.

Vrouwen en meisjes krijgen hun waardigheid terug
In Noord-Irak implementeert HealthNet een programma van geintergreerde activiteiten, gericht op de geestelijke en psychosociale problemen waar de ontheemden en vluchtelingen in Koerdistan mee geconfronteerd worden.  Eén van de hoofdelementen binnen ons project is het helpen van vrouwen en meisjes om hun waardigheid terug te krijgen en hen in staat te stellen de controle over hun eigen leven te nemen. Dit is noodzakelijk aangezien vrouwen en meisjes disproportioneel lijden onder de gevolgen van geweld en onderdrukking.

Dit programma verzekert een verbeterde toegang tot zowel directe als lange termijn psychosociale diensten en zorg voor de meest kwestbare mensen,  daarnaast wordt ook gewerkt aan een verbetering van de sociale en economische onafhankelijkheid van de ontheemden en vluchtelingen.

HealthNet voert dit programma uit in samenwerking met haar lokale partner Harikar NGO. Harikar is een niet gouvernementele organisatie uit Noord-Irak. Zij richt haar activiteiten op het verbeteren van de mensenrechten situatie en specifiek op vrouwenrechten. Zij is actief in diverse vluchtelingenkampen in Noord- Irak.

Hoe helpen wij?

a) Trainen van geestelijke gezondheidswerkers, die zelf in de IDP kampen wonen en bekend zijn met de directe omgeving van de kampen;

b) Naast het bieden van psychiatrische en psychosociale ondersteuning, introduceert HealthNet een sociale aanpak, met als essentie mensen te helpen zelf problemen te identificeren, veerkracht te versterken, bestaande voorzieningen te gebruiken en hen te activeren om te werken aan realistische oplossingen. Verschillende activiteiten zoals naailessen of Engelse les worden ingezet om mensen meer autonomie te geven, wat ook weer helpt bij het verminderen van psychiatrische en psychosociale klachten en het versterken van veerkracht om met dagelijke problemen om te gaan;

c) Introductie van een digitaal systeem dat ontheemden de mogelijkheid biedt tot bijvoorbeeld een collectief spaarsysteem. Het systeem levert ook toegang tot sociale, financiële, gezondheids en onderwijsmogelijkheden binnen, of in de omgeving van de kampen. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid tot het leggen van contact met familie en vrienden op een lokaal, regionaal of internationaal niveau, alsmede tot het volgen van online cursussen. Het verbeteren van mogelijkheden d.m.v. praktische interventies kan psychiatrische en psychosociale klachten helpen verminderen.

Enkele activiteiten en resultaten op een rij:

  • 750 gezondheids & gemeenschapsmedewerkers getraind in interventies op het gebied van sexueel en gender gerelateerd geweld;
  • 345 psychologische eerste hulp sessies georganiseerd voor meer dan 10.000 mensen; 
  • 2.500 mensen leidend onder zware tot middelzware psychische problemen hebben individuele of groepssessies bijgewoond in relatie tot sexueel of gender gerelateerd geweld;
  • 150 (88 volwassenen, 62 kinderen) doorverwezen naar psychiaters of andere specialisten buiten de kampen;
  • 118 lokale vertegenwoordigers wonend in de kampen getraind in service planning.

Sinds: 2015

Doel: Preventie van seksueel en gender gerelateerd geweld, verbeteren van mogelijkheden voor ontheemden en vluchtelingen om een eigen inkomen te verwerven en zo hun bestaan te verbeteren.

Donoren: Ministerie van buitenlandse zaken

Regio: Twee kampen Bersive 1 en 2 in de buurt van Zakho, Dohuk, Noord-Irak 

Internally displaced people (IDP) kamp in Noord-Irak


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen