Choose language:

Insecticide Resistentie Onderzoek Afghanistan

Malaria is een veel voorkomende ziekte in Afghanistan. De ziekte komt door het hele land voor, vooral in laaggelegen gebieden (onder 2000 meter) zoals rivierdalen en rijstvelden. Sinds de jaren ’90 is HealthNet TPO betrokken bij de malariabestrijding in Afghanistan en Pakistan. Door de jaren heen heeft de organisatie hierin een goede naam opgebouwd.

Tussen 2002 en 2013 is het aantal malariagevallen in Afghanistan met 91% gedaald, mede door de grootschalige verspreiding van muskietennetten en de verbeterde mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van de ziekte. De in Afghanistan gebruikte muskietennetten zijn behandeld met Deltamethrine, een insecticide dat malariamuggen doodt, wanneer zij met de netten in contact komen. Daarnaast wordt ook in de landbouw en soms bij het besproeien van huizen en waterbronnen veelvuldig gebruik gemaakt van insecticiden om muggen(larven) te doden.

Het onderzoek
Vanwege het grootschalige gebruik van insecticiden in het land, is het belangrijk om te controleren of malariamuggen nog steeds gevoelig zijn voor verschillende insecticiden. Omdat het laatste insecticide resistentie-onderzoek in Afghanistan al uit 2011 dateert heeft HealthNet TPO, samen met het National Malaria and Leishmaniasis Control Programme (NMLCP), in 2014 opnieuw een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn in vijf provincies met een hoge malaria-prevalentie (Badakhshan, Laghman, Nangarhar, Kunar en Ghazni) malariamuggenlarven gevangen. Dit is een arbeidsintensief proces, in een soms gevaarlijk gebied:

  • De larven werden naar een -door HealthNet TPO gerund- entomologisch laboratorium gebracht, waar ze opgekweekt werden tot volwassen muggen. Vervolgens zijn de muggen gebruikt voor het uitvoeren van proeven, waarbij ze blootgesteld werden aan testpapieren met een aantal verschillende insecticiden.
  • Er werd bijgehouden hoeveel muggen neervielen en/of overleden na contact met het betreffende insecticide. Op deze manier zijn in totaal 2049 muggen uit de vijf provincies getest.
  • Een aantal dode muggen werden daarna naar de Liverpool School of Tropical Medicine verzonden, waar onderzoek werd gedaan naar het voorkomen van een genetische mutatie (de zogenaamde ‘knock down resistance’ (KDR) mutatie) die ten grondslag kan liggen aan bepaalde vormen van resistentie.

Resultaten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat insecticide resistentie in Afghanistan een toenemend probleem is. Met uitzondering van de noordelijke provincie Badakshan (waar weinig landbouw bedreven wordt) werd een hoge mate van resistentie tegen verschillende insecticides aangetoond. In Badakshan werd wel enige mate van resistentie tegen Deltamethrine gevonden; dit is waarschijnlijk het gevolg van de daarmee behandelde muskietennetten. Daarnaast toont het onderzoek in Liverpool het voorkomen van KDR mutaties aan bij een aantal van de onderzochte muggen. Echter, waarschijnlijk spelen ook andere genetische mechanismen een rol bij het ontstaan van insecticide resistentie. Het onderzoeksrapport werd met veel interesse ontvangen door het NMLCP in Kabul en bij het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (de donor van het programma). De onderzoeksresultaten kunnen een belangrijke rol spelen bij het formuleren van nieuwe malariacontrole strategieën in Afghanistan, bijvoorbeeld bij de keuze van de te gebruiken insecticiden.

Deze studie is uitgevoerd door Mushtaq Ahmad en de stafleden van het entomologische laboratorium in Afghanistan, in nauwe samenspraak met Martijn Vink, werkzaam op ons hoofdkantoor. Het onderzoeksteam is veel dank verschuldigd aan dr. Cyril Buhler, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het onderzoeksprotocol, de analyse van de onderzoeksgegevens en het schrijven van het eindrapport.


 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen